Hem

Ess i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86816, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

Något nytt som sker i det materiella, och som antar en fysisk form

Alias: ess av pentagram

normal

Ess i Pentagram

Ess i Pentagram symboliserar en ny fysisk form, en materiell början, fysisk manifestation, jordbundenhet och verklighetsanpassning.

Ettorna representerar helheten, solen, kungen, guldet, Yang, det maskulina, ledarskap, 100 %, ny början, alltet, full enhet, självtillit, dominans, vilja, oberoende, kraft och styrka, men också egoism och trångsynthet.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.