Hem

Nio i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86880, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

Att känna sig fri i materiell gränslöshet

Alias: nio av pentagram

normal

Nio i Pentagram

Nio i Pentagram symboliserar materiell frihet, harmoni, livskraft, positiv och fri i sin fysiska tillvaro, att uppleva materiell rikedom, givmildhet, att kunna offra fysiska värden och känna närhet till naturen, men kan också vara en indikation på att man håller på att förlora sig själv i materien.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Kvinnan vandrar bekymmerslöst runt i sin vackra trädgård, och pentagrammen syns i bakgrunden, vilket kan tolkas som att det materiella i form av pengar inte är så viktigt, utan hon är nöjd ändå.
Falken på hennes arm är budbäraren mellan himmel och jord, vilket kan tolkas som att hon är fullt tillfreds med sin situation, för hon har en balans mellan inre och yttre värden.

Niorna representerar kosmisk medvetenhet, självsäkerhet och komplexfri, gränslöshet, frihet, empati, förnöjsamhet, generositet, visdom, filosofi, njutning, tillfredsställelse och ödmjukhet; att kunna offra sig för något som är större än en själv, men också risken att förlora sig själv eller bli psykiskt sjuk.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.