Hem

Åtta i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86872, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

Målmedvetet fysiskt arbete

Alias: åtta av pentagram

normal

Åtta i Pentagram

Åtta i Pentagram symboliserar fysisk formgivning, att få lön för mödan, fysisk styrka och ihärdighet, men kan också representera tjurskallighet.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Genom målmedvetet fysiskt arbete, styrka och ihärdighet får man saker och ting gjorda.

Åttorna representerar självförverkligande, målmedvetenhet, ihärdighet, fokusering, balans i de åtta kardinala riktningarna (öster, väster, söder, norr, SV, NV, NO och SV) livsmål, kraft, mod och styrka att uttrycka sin åsikt, men också kontroll, envishet, blockering och låsningar.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.