Hem

Sju i Bägare Bägar-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 85459, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Bägar-sviten

Psykologiskt utforskande och sökande efter självkännedom

Alias: seven of cups, sju av bägare och sju bägare

normal

Sju i Bägare

Sju i Bägare handlar om psykologiskt utforskande - sökandet efter sina djupaste känslor, introspektion, mystik, drömmar och fantasier, att lyssna på signaler från känslolivet samt psykoanalys, men också droger och depression.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Bägaren med huvudet symboliserar personan, dvs den man är utåt, den beslöjade figuren håller ut händerna, ungefär som en Kristus-symbol, och kan representera det gudomliga inom var och en av oss.

Bägaren med ormen symboliserar kunskapen om livet och döden, och sandslottet representerar de luftslott, dvs drömmar som man har byggt upp.

Ädelstenar omnämns ofta i sagor och kan symboliserar de inre skatterna, och lagerkransen representerar kunskapen och viljan att segra.

Draken kan vara en symbol för rädslorna och de mörka sidorna som varje människa har.

Sjuorna representerar människans tal; att ta hissen ner till jagets innersta sanning, självförtroende, introspektion, analys, existentiella frågor, esoterik, mystik, motsatsernas förening (den mellan kropp och ande) och chakrana, men också perfektionism och självkritik.

Bägarna är förknippade med elementet vatten eftersom det handlar om känslor och psyket; det som sker i vårt djupaste undermedvetna.
De symboliserar känslor i alla dess former; humörsvängningar, relationsmönster, kärlek, sorg, svartsjuka, hat, glädje, drömmar, det omedvetna, fantasier, konstnärlighet, mystik, ockultism, kreativitet och allt irrationellt.
Med Bägarna hyllar vi känslornas ursprung och förståelsen för andra människor, men kan också stå för komplex, jag-upplösning, kaos, depression, psykos och droger.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.