Hem

Tre i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86833, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

Fysisk expansion

Alias: three of pentacles, tre av brickor, tre brickor, tre i brickor, tre i mynt och tre i pentagram (brickor eller mynt)

normal

Tre i Pentagram

Tre i Pentagram symboliserar kreativt fysiskt skapande, tur i materiella frågor, ekonomisk tillväxt och fysisk expansion, men också tungrodd utveckling.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Den mörka grottan kan symboliserar att man hämtar kraft ur allas ursprung - jorden, men också att något växer fram genom hårt arbete, t ex uppbyggnaden av ett företag.

Treorna representerar motsatsernas förening, gudarnas tal, himlen, livet, lycka, tur, sammansmältning, syntes, uttryck, växande, skapandet, månens tre ansikten (ny, full och nedan) expansion, optimism och dynamik, men också negativ utveckling i form av en ond spiral.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.