Hem

Sex i Bägare Bägar-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 85451, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Bägar-sviten

Känslomässigt självförtroende i grupp

Alias: sex av bägare, sex bägare och six of cups

normal

Sex i Bägare

Sex i Bägare symboliserar förälskelse och romantik, psykisk harmoni, empati och social kompetens, men också beroendet av andras acceptans, sentimentalitet och relationer som man kanske inte blir av med.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

En ärlig kärleksrelation eller känsloladdad gemenskap.

Sexorna står för motsatsernas dragningskraft, naturens strävan efter harmoni, skönhet, kärlek, trofasthet, ansvar, kultur, förälskelse, rymdens sex riktningar (öster, väster, söder, norr, uppåt och nedåt), att ge och ta, gemenskap, samarbete, solidaritet, grupptillhörighet och kamratskap, men också grupptryck, beroende och risken att bli utnyttjad.

Bägarna är förknippade med elementet vatten eftersom det handlar om känslor och psyket; det som sker i vårt djupaste undermedvetna.
De symboliserar känslor i alla dess former; humörsvängningar, relationsmönster, kärlek, sorg, svartsjuka, hat, glädje, drömmar, det omedvetna, fantasier, konstnärlighet, mystik, ockultism, kreativitet och allt irrationellt.
Med Bägarna hyllar vi känslornas ursprung och förståelsen för andra människor, men kan också stå för komplex, jag-upplösning, kaos, depression, psykos och droger.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.