Hem

Sex i Stavar Stav-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 572, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/stav_06.html
är Stav-sviten

Gemensamma energier

Alias: sex av stavar

normal

Rider deck

Översatt av Jonas Liljegren

En lagerkrönt ryttare bär stav utsmyckad med lagerkrona; gående med stavar vid hans sida.

Symboliserar: Kortet har utformats så att det täcker flera betydelser; på ytan är det den triumferande segern, men det är också stora nyheter, sådana som kanske framförs av kungens kurir; det är förväntan krönt av dess begär, hoppets krona, osv.

Omvänd: farhåga, rädsla, som för en segerrik fiende vid porten, förräderi, illojalitet, som om portarna öppnats för fienden, etc.


normal

Sex i Stavar

Sex i Stavar symboliserar passionerad kärlek, social kompetens, styrka i grupp och gott ledarskap, men det kan också leda till att man blir beroende av andras energier.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Det är många som automatiskt kallar detta för segerkort, och kanske man kan tolka det så om man ser på bilden; en man rider i en folkhop med en segerkrans runt huvudet, men om man bara ser till vad det är - sex stavar, så kan man tolka det som att man tillsammans med andra kan förena sina viljor, och på så sätt kanske ändra på något som är fel.

Sexorna står för motsatsernas dragningskraft, naturens strävan efter harmoni, skönhet, kärlek, trofasthet, ansvar, kultur, förälskelse, rymdens sex riktningar (öster, väster, söder, norr, uppåt och nedåt), att ge och ta, gemenskap, samarbete, solidaritet, grupptillhörighet och kamratskap, men också grupptryck, beroende och risken att bli utnyttjad.

Stavarna är förknippade med elementet eld eftersom det handlar om energi och kraft; en symbol för handling och rörelse.
De symboliserar livsglädje i alla dess former; passion, sexualitet, kreativitet, optimism, intuition, vilja, impulsivitet, kultur, att se mönster, anden, själen, det sjätte sinnet, lust, motivation, projekt, engagemang och den egna identiteten.
Med Stavarna hyllar vi glädjen till livet och förtroendet vi känner gentemot andra människor, men kan också stå för risktagande, otålighet, stress och utbrändhet.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.