Hem

Tao-Te-Ching Bok

Taoismens källa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 628007, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Tao
Publicerad år 2004
ISBN 91-7894-016-8
sidantal 160
Av Lao Tzu (Laozi)
Publicerad av Arriba
språk Svenska

Boken om Tao

Alias: boken om tao och tao-te-ching

normal

Ett av de stora verken inom världslitteraturen, den flitigast översatta av alla kinesiska texter. Behandlar taoism.

normal

"Det Tao som kan nämnas
är icke det eviga Tao.
Det namn som kan nämnas
är icke det eviga namnet.
Namnlöst är det upphov till himmel och jord.
Med ett namn är det alla tings moder.

Att stundom stå fri från begär
är att se vad livets hemlighet är.
Att stundom se med begär
är att se vad det hemligas utflöde är.

Dessa två är ett. Skilda namn bär de i sitt framträdande.
Båda kallas de mysterium.
Genom mysterium och djupare mysterium
går porten till allt livs hemlighet."

Ur Boken om Tao, Första boken (Alf Henriksons tolkning)