Hem

Svenska Språk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 359, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/svenska.html
är Språk

Svenska esoteriska termer är ett kapitel för sig. Man har ofta okritiskt lånat in eller direktöversatt främmande uttryck, utan att bry sig om att först kontrollera språkriktigheten.

Alias: svenska

normal

Svenska esoteriska termer är ett kapitel för sig. Man har ofta okritiskt lånat in eller direktöversatt främmande uttryck, utan att bry sig om att först kontrollera språkriktigheten. Det esoteriska området förtjänar en vettig svensk vokabulär. Svenskan är tillräckligt rik på nyanser. Svenska Språknämnden och andra instanser utfärdar fortlöpande regler för hur främmande ord skall skrivas. Det är därför det nu för tiden heter videor, kiwir, cembalor, studior, chakror, osv.

Man granskar också terminologin på olika fackområden, som t ex i datorbranschen. Men inom det esoteriska finns ingen sådan fackgranskning.

På så sätt har exempelvis tune in råkat bli tona in. Tune och tona ser lika ut, men betyder inte samma sak. På svenska bör man säga pejla in, ställa in, känna efter, förnimma eller vad det nu rör sig om. Tona in har blivit en term som kan betyda nästan vad som helst. Man hör ganska ofta folk tala om sin spiritualitet när de menar sin andlighet. På svenska betyder spirituell ingenting annat än vitsig eller fyndig. Men man kanske verkligen menar sitt sinne för humor? Stavningen brister ofta. Ett paradexempel är schaman. Sysslar man med schamanism i Sverige bör man också veta hur ordet skall stavas på svenska.

Det råder dessutom en viss förvirring om esoteriska facktermers betydelse. Medial, t ex, används ofta felaktigt som synonym till klärvoajant.

Akademiska hårklyverier? Inte alls. Ord är symboler, tankens själva skelett. Om man inte riktigt vet vad orden betyder blir det svårt att tänka och utbyta tankar. Och ämnet är svårt nog ändå. Ett fackspråk där termernas betydelse är suddig och skiftar på ett oöver-skådligt sätt är inte ett fackspråk utan en jargong, dvs ett kotterispråk.

Glamour kommer också in i bilden, omedvetet - eller medvetet. Att tona in på ditt spirituella karma låter ju mycket tjusigare än att bara känna efter vilken sorts andligt arbete man tror skulle passa dig. Framför allt kan man ta mer betalt för det förstnämnda! Inom ockultismen är terminologin exakt. Det rör sig inte om ett þummigt blomsterspråk. Om esoteriken skall vinna respekt, om det skall gå att förstå vad vi säger, är det minsta man kan kräva av oss att vi använder en riktig och redig svenska.

Här är därför, i all blygsamhet, ett urval engelska termer i den översättning som används inom SOL-kursen. I kommande nummer kommer vi då och då att ta upp specifika termer på svenska.


ancienturtida, uråldrig, antik
angelängel (inte deva!)
angelic forceänglamakt, änglakraft
angelic hostsänglaskaror
Atlanteansatlantier
Atlanteanatlantisk, atlantier
beingväsen, existens, varelse
beingness, thevarat
breathandetag, andning
brethrenbröder och systrar, kollegor, medarbetare
catch exerciseextraövning
Chapel Perilous, theFarornas Kapell
chakra, -schakra, chakror
Chariot, TheTriumfvagnen
closing signstängningstecken
commemorationåminnelse, att åminnas, att fira åminnelsen av
composition of placeberedandet av platsen
conjur|er, -ortrollkarl
conjuretrolla, frambesvärja
consciousness, vehicle ofmedvetandebärare
cosmic consciousnesskosmiskt medvetande
cosmic mind, thedet kosmiska sinnet
Countenance, the Lesserdet Mindre Anletet
Countenance, the Vastdet Ofantliga Anletet
creations of the createdde skapades skapelser
Creatures, the Four Holyde Fyra Heliga Väs-endena
creaturevarelse, skapelse
Dark Night of the Soul, theSjälens Mörka Natt
Dark Ones, theDe Mörke
dark ray, theden mörka strålen
DeathDöden
devadeva (men helst ängel, vilket är betydelsen av ordet deva)
Devil, TheDjävulen
deviationavvikelse
devotionfromhet, hängivenhet
devotionalaspiration fromhetssträvande
devotional mysticismfromhetsmysticism
divine plan, theden gudomliga planen
divine emanationgudomlig emanation
Divine Spark, theden Gudomliga Gnistan, Gudsgnistan (inte Gudagnistan)
ego, theegot
elemental beings, elementalselementväsen
elemental forceelementkraft
Emperor, TheKejsaren
Empress, TheKejsarinnan
entityväsen
evening exercisekvällsövning
evoke""[fram]besvärja, frammana
exegesisexegetik
Fool, TheNarren
fortune-tellingspåkonst, att spå
godformgudsgestalt (inte gudagestalt!)
Golden Gates, City of theDe Gyllene Portarnas Stad
Great Ones, theDe Väldige
Great Work, thedet Stora Arbetet
group mindgruppmedvetande
group soulgruppsjäl
Hanged Man, TheDen Hängde
healerbotare, helare, helbrägdagörare
healingbotande, läkedom, helbrägdagörelse
Hermit, TheEremiten
Hierophant, TheHierofanten
high magichögre magi
High Priestess, TheÖversteprästinnan
higher selfhögre jag
imagebild
image-buildingbildbyggande
imprintprägla, prägling
Inferior Mother, theden Lägre Modern
Inner Plane AdeptiInreplansadepter
Inner Planes, thede Inre Planen
in tune withharmoniera med, passa ihop med (absolut inte intonad på!)
invokeåkalla, anropa
JusticeRättvisan
Last Judgement, TheYttersta Domen
life wavelivsvåg, våg av liv
Logoi, theLogoiderna
Logos, theLogos, Ordet
lordherre, härskare
Lords of flameFlammans Herrar
Lords of FormFormens Herrar
Lords of HumanityMänsklighetens Herrar
Lords of LightLjusets Herrar
Lords of MindSinnets Herrar
Lovers, TheKärleksparet
low magiclägre magi
lower selflägre jag
magusmagus
magi, themagerna
magicianmagiker
Magician, TheMagikern
MacroprosopusMakroprosopus
Masters, theMästarna
mediateförmedla, medla
mediationförmedling (inte mediering)
mediatorförmedlare (inte mediatör)
mediummedium
MicroprosopusMikroprosopus
Middle Pillar, theMittpelaren
Middle Pillar Exercise, theMittpelarövningen
mindmedvetande, sinne, psyke, intellekt
Moon, TheMånen
noon exercisemiddagsövning
opening signöppningstecken
Path, theVägen
pathworkingstigmeditation
Plan, thePlanen
Planetary Being, thePlanetvarelsen
Planetary Entity, thePlanetväsendet
Planetary Mind, thePlanetsinnet
Primal AtomUratom
Primal EssenceUressens
Primal Parent, theUrföräldern
Primal SparkUrgnistan
primalur-, ursprungs, ursprunglig (inte primal!)
process, toatt bearbeta (inte processa)
psychicparapsykisk
psychic, aen psykiker, en synsk person (inte ett medium!)
psychic facultiesparapsykiska förmågor
psychic impressionsparapsykiska intryck
psychismpsykism
QliphahKelipa
QliphothKelipor
racefolk, folkslag, ras
Racial Mind, thefolksinnet, folkmedvetandet
Racial Soulfolksjäl
rayStråle
Records, the Book ofUrkundernas Bok
Ring-Chaos, theKaosringen
Ring-Cosmos, theKosmosringen
Ring-Pass-Not, theGränsringen
realiseinsikt, inse
realisationinsikt
rhythmic breathrytmisk andning
rhythmic breathsrytmiska andetag
robekåpa
seersiare, fjärrskådare
Self, theJaget, Självet
SephirahSefira
SephirothSefiror
sessionsittning
shamanschaman
sorcerertrollkarl, häxmästare
sorceresstrollkvinna, häxa
sorcerytrollkonster, trolldom
soulsjäl (inte ande!)
sphere of sensationden auriska sfären
spiritande (inte själ!)
spiritualandlig (inte spirituell!)
Spiritual AlchemyAndlig Alkemi
Star, TheStjärnan
StrengthStyrkan
stresses, system ofsystem av spänningar
Sun, TheSolen
Supernal SephirothHimmelska Sefiror
swarmsvärm
symbolismsymbolik
symbologysymbollära
teachingsläror
teachingundervisning, skolning, läror
TemperanceMåtta
Tower, TheTornet
trainingskolning, undervisning, utbildning, träning
transgressionöverträdelse
tune inställa in, pejla in, känna efter
Unmanifest, thedet Ickemanifesta
Unreserved Dedication, theden Förbehållslösa Dedikationen eller den
OreserveradeDedikationen
vehicle of consciousnessmedvetandebärare
vibratevibrera
vibration (vocal)vibrering
vibration (of something)vibration
Waste Land, thedet Öde Landet
Wheel of Fortune, TheLyckohjulet
Wise Ones, theDe Vise
workingarbete, operation
World, TheVärlden

Kabbalistiska termer

  • T-ljudet stavas alltid T (aldrig TH)
  • F-ljudet stavas alltid F (aldrig PH)
  • SJE-ljudet stavas alltid SCH (aldrig SH)

Svenska ändelser måste vara möjliga, även i bestämd form:


the Sephirahblir Sefiran
the Sephirothblir Sefirorna (aldrig Sefiroterna)
the Qliphahblir Kelipan
the Qliphothblir Keliporna (aldrig Kelipoterna)
the chakrablir chakrat
the chakrasblir chakrorna (aldrig chakrana eller chakrasarna)
KeterEheiehMetatronChaiot ha-Qadesch
ChokmahIHVH, JahRatzielAufanim
BinahIHVH ElohimTzafkielAralim
DaatUriel, Rafael, Mikael, Gabriel
ChesedElTzadkielChasmalim
GeburahElohim GiborKamaelSerafim
TifaretIHVH Eloah ve-DaatRafaelMalakim
NetzachIHVH TzabaotHanielElohim
HodElohim TzabaotMikaelBeni Elohim
YesodSchaddai el ChaiGabrielKerubim
MalkutAdonai ha-AretzSandalfonAschim