Hem

10 - Lyckans hjul Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 591, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_10.html
är Kort i Stora Arkanan

Att kunna tolka och styra sitt eget öde, beroende på hur man väljer att se på omvärlden utifrån sina egna värderingar

Alias: 10 - lyckans hjul, fortune, livets hjul, lyckan, trumf 10, wheel of fortune och ödeshjulet

normal

Rider deck

Symboliserar: Öde, tur, framgång, lycka.

Omvänd: Tilltagande, överflöd, lyx.

normal

10 - Ödeshjulet

Detta kort kallas ibland för Livets hjul, och det handlar om att utifrån sitt eget inre centrum se på omgivningen; att tolka ödet beroende på vilka glasögon man väljer att betrakta det med.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Den minsta cirkeln är symbolen för människans mitt, och utifrån den uppfattar hon världen. TAROT betyder lagen om att allt roterar och ormen är en symbol för evigheten, dvs tiden. Sfinxen har en djurkropp med ett människohuvud och bär ett svärd, vilket är en symbol för att människan förstår att allt är ett, och det symboliseras också av boken. De fyra elementen finns också representerade genom lejonet (elden), oxen (jorden), örnen (vattnet) och ängeln (luften).

Tiorna står för summering, sammanfattning, optimal fullbordan, avslut och död, men också återvändandet till en enhet och löftet om förnyelse i och med att det gamla dör (1+0).

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.