Hem

Sfinxen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142712, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: HellAmonRa
är Upplevbart och Trobart

Oftast Lejonkropp, med antingen en människas huvud eller ett djur.

Alias: sfinx och sphinx

normal

Den mest kända sfinxen är den vid Cheops,Chefren och Mykerinos pyramider. Dess ansikte tros dick vara en avbild av Chefren. Sfinxen vid Pyramiderna var också en avbild av Guden Harmachis eller Har-em-akhet(Horus vid horisonten)och Re.
Det berättas att Prins Tutmosis den fjärde som senare blev Kung räddade Sfinxen ur de stora sandmassorna som omgav den och som tack så kröntes prinsen till Kung, precis så som Guden hade lovat. En stele är rest till detta minne mellan Sfinxens tassar.

Spinxen hade även en Kult till sin ära för en viss tid, men den försvann med tiden.

Förr i tiden hade denna jätteskulptur även en Krona på huvet och även ett Skägg. Men dom finns tyvär inte kvar.

Sfinxar kommer också i andra former.
Vid Guden Amons Tempelkomplex i Thebe så står det på vardera sida om vägarna till Templet Sfinxar av Guden Amon med huvud av Baggar.

Precis som varje djur var förebild åt någon Gud, eller gudar, så var också Sfinxen avbild åt Harmachis