Hem

Uriel Ärkeängel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161833, v3 - Status: normal.
är Ärkeängel

Är enligt en gammal tro en av ärkeänglarna

Alias: auriel

normal

Uriel sändes enl. rabbinsk teologi till jorden för att ge Esra uppenbarelser som beskrivs i Esras Apokalyps, skriven c:a 100 e.Kr.

Uriel är också solens ängel som råder över oväder och terror, och det är han som är änglahärens anförare. Han sägs också vara Dödsrikets portväktare.
Han brottades med Jakob. Ibland sägs att det var Gud själv som gjorde det.

Klopstocks Messias berättar om hur Uriel åstadkom total solförmörkelse vid korsfästelsen genom att föra planeten Adamida mellan solen och jorden. Denna planet påstås vara en plats där helgonens, martyrernas och de troendes ofödda själar dväljs.

Uriel avbildas i konsten stående vid Kristi tomma grav. Hans symbol är boken eller pergamentrullen, som står för visdom.
Namnet Uriel betyder Guds eld eller hebr. Guds ljus.

normal

Uriel

URIEL är siarkraftens, fredens och visdomens ängel,
och han syns med en bok eller bokrulle.
Han är ärkeängeln för alkemi och visioner.
Han är känd som den längsta av dem med ögon som kan se igenom evigheten.
Uriel övervakar alla naturandars arbete och hjälper oss att bli medvetna om dem,
för att sedan kunna arbeta i harmoni med dem.
Att arbeta med Uriel kommer att öppna dig för älvornas riken.
Uriel tillhör jordens element, hans färg är vit och alla jordfärger,
vintern är hans årstid.
Himlens och stjärnornas väktare.
Hans namn betyder Elden av Gud.
Uriels feminina komplement är Aurora
Han ger inre frid, lugn för själen, ger nytt hopp och helar karma.
Han hjälper till att hela problem i relationer och det förflutna.
Uriel hjälper dig att bränna bort det du inte längre vill ha i ditt liv.
Dag : Torsdag
Färg : Blodröd och guld med rubinröd
Chakra : Solar plexus
Manifesterar : Gudomlig rättvisa