Hem

Illuminationsteori Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683319, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är en sorts Teori

Teori att människans medvetande är upplyst av Guds ljus

Alias: guds ljus, illuminationsteori och teori om guds ljus

normal

Logisk och förnuftsbaserad kunskap är beroende av det andliga ljuset från Gud, enligt det som benämnts illuminationsteorin. Vårt medvetande är upplyst av idéerna, dvs. Guds ljus.

Till grund för teorin ligger uppfattningen att kunskap är förhållandet mellan förnuftet och sanningen, dvs. att det synen förmedlar är det sedda och att grundformen för kunskaperna är densamma som sinneskunskapen.

Augustinus var den som utformade illuminationsteorin mest detaljerat.
Platon tog först upp tanken i Staten.