Hem

Hod Sefira

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83665, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sefira

Den åttonde sefiran i livets träd. Glans, prakt.

Alias: hod

normal

Detta är platsen för tankens första blomstrande till ordning. Hod är sinnevärldens prakt och den komprimerade viljan hos de lägre Sephiroth. Hod är uppbyggt av rationell utfrågning längs Shins stig och genom liknelse längs Reshs stig. Slutprodukten är utvecklandet av ett rationell, konsekvent medvetande om materiella ting och inbillningar. När detta omvänds, och Hods inflytande stiger ner längs stigarna Resh och Shin, utformas fantasier för att förkroppsliga idéer i Yesod, och den fysiska världen kontrolleras i Malkuth.