Hem

Malkuth Sefira

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83687, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sefira

Den tionde sefiran i livets träd. Kungariket.

Alias: malkut och malkuth

normal

Fritt översatt från Qabala - The View From Tiphereth av Bill Heidrick.
Detta är den fysiska världen och allting som uppfattas av de fysiska sinnena. Detta är Jorden. Medvetandet här är direkt och begränsat. Inga tankar om upplevda händelser eller ting passar i Malkuth, endast upplevandet av de fysiska händelserna och materiella objekt.

normal

Malkuth är en femenin och passiv princip. Denna Sefira representerar också Guds femenina motpart; Shekhinah. Det är genom henne som En-Sof's gudomliga behag passerar in i den lägre världen.
Malkuth är kopplad till skapelsens sjunde dag, då Gud vilade.

normal

Det fysiska planet; handlingarnas plan (Assiah). Det är här alla orsakssammanhang i de övre sfärerna får sina resultat.
Mellan malkuth och yesod finns den tredje slöjan, den mellan fysiska planet och astralplanet, mellan fysisk verklighet och astral verklighet.