Hem

Yesod Sefira

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83676, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sefira

Den nionde sefiran i livets träd. Grundläggning.

Alias: iesod och yesod

normal

Detta är platsen för begynnande tankar. Yesod är både grunden för högre tankar och för formerna som manifesteras länger ner i Malkuth.
Yesod är drömmarnas och fantasiernas nivå. Uppfattningen av sinnena är vävda till ett löst mönster som är endast ett steg från den direkta uppfattningen i den fysiska världen. När sinnet sjunker ner från Yesod till Malkuth, pränter stigen Taw in Yesods mönster på den fysiska världen.
När sinnet stiger upp från Malkuth till Yesod, formas ett mönster av sinnesuppfattningar.