Hem

Sakralchakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 973, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/sakral.html
är Chakra

Harachakrat är placerat ca tre fingerbredder under naveln.

Alias: harachakrat, navelchakrat, sakral, sakralchakrat och svadhistana

normal

(Swadisthan)

Harachakrat är placerat ca tre fingerbredder under naveln, därför kallas det även ibland för navelchakrat. Det är här kroppens centrum eller tyngdpunkt sitter. Det koncentrerar man sig mycket på inom österländska kampsporter och rörelseformer som t.ex. karate och Thai-Chi.

Man kan hålla en bättre balans, både fysiskt och psykiskt, om man är balanserad här.

Harachakrat har dels med sexualiteten och dels med vår kontroll över våra känslor att göra. Förmågan till att kunna avgöra om man vill uttrycka en känsla eller inte sitter här, samtidigt som det är ett centrum för spontanitet, lust , livsglädje och ilska.

Harachakrat har färgen orange som sin och dess element är vatten.

Djupare sett så är vattnet livskällan, vi kommer ju alla från vattnet, eftersom vi låg i vatten i livmodern. Även rent kroppsligt har det här chakrat med vatten att göra i och med att det kontrollerar hela tarmsystemets flytande innehåll och har även med kroppens vattenomsättning att göra.

Har man en bra balans här så har man lust till och glädje av sexualiteten. Man vet vad man känner för att göra och vad man inte har lust att göra. Man känner sig lugn i pressade situationer, man får inte panik och blir hysterisk. Är man själv lugn så kommer det att påverka andra runt omkring oss lugnande. Obalans i Harachakrat medför sexuella problem, man får svårt att vara lugn, att ge sig hän och vara spontan.


normal

Plats i kroppen: Nedre delen av buken, upp till naveln.

Organ: Könsorgan, tjocktarm, nedre ryggkotor, bäcken, blindtarm, blåsa, höfter.

Psykiska faktorer: Skuld och skuldkänslor, pengar och sex, makt och kontroll, kreativitet, moral och ärlighet i relationer.

Fysiska problem: Kroniska ländryggsbesvär, ischias, gynekologiska och obstetriska problem, smärta i bäcken och ländrygg, potensstörningar, urinvägsbesvär.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Detta chakra svarar mot vårt behov av relationer till andra människor och vårt behov av att i viss mån kontrollera det som händer omkring oss. Alla de band vi har skapat för att bevara kontrollen över vårt yttre liv, som auktoritet, andra människor eller pengar, är genom detta chakra kopplade till vårt kraftfält och vår fysiska kropp. De sjukdomar som har sitt ursprung i detta kraftcentrum utlöses av rädslan att förlora kontrollen.

Symboliskt samband: Energin i detta chakra för det möjligt för oss att skapa en egen identitet och skyddande psykiska gränser. När vi möter den yttre världen med dess fysiska förledande krafter – som sex, pengar, beroendeframkallande ämnen och andra människor – gör energin från det andra chakrat att en människa med en sund fysisk jagkänsla kan samspela med världen utan att behöva förhandla eller ”sälja” sig själv; det är oberoendets energi, en överlevnadsinstinkt som gör att vi klarar oss i världen.

Främsta rädslor: Rädsla för att förlora kontrollen eller för att kontrolleras av andra genom den förkrossande kraften i händelser eller omständigheter som missbruk, våldtäkt, svek, impotens, ekonomiska förluster, att bli övergiven av partnern eller affärskompanjoner. Vidare rädslan för att förlora sin fysiska styrka.

Främsta starka sidor: Förmågan och uthålligheten att av egen kraft överleva ekonomiskt och materiellt och att kunna försvara och skydda sig själv, instinkten att ”fly eller fäkta”, förmågan att ta risker, att kunna återhämta sig efter att ha förlorat familjemedlemmar, parter, egendom, arbete eller pengar. Vidare kraften att kunna göra uppror och skapa sig ett nytt liv samt förmågan att kunna fatta personliga och yrkesmässiga beslut.

Helig sanning: Hedra varandra.

normal

Andra chakrat: Svadhisthana, navelchakrat

Svadhisthana är beläget längs ryggraden några centimeter under naveln på framsidan av kroppen och i lägre korsryggen på baksidan av kroppen. De frekvenser och våglängder som harmoniserar med andra chakrat är den orange färgens spektra, den färg solen har när den hänger ovanför horisonten vid gryning och skymning. Andra chakrats symbol är hel- eller halvmånen. Den står för kvinnan, för vatten och receptivitet. Detta stämmer väl överens med att navelchakrat associeras med äggstockarna, livmodern och bukspottkörteln.
Den kvinnliga sexualiteten påverkas av måncykeln. Ägglossning bör ske då passion och romantiska känslor svallar i det höga tidvattnet. Vissa djur parar sig enbart vid fullmåne. Tydligen är det också så att fler människro uppsöker psykakuten vid fullmåne. Nymåne är inte lika emotionellt laddad och då är det naturligt att sexualdriften är lägre och att kvinnan har sin mens. Detta gäller ju förstås den kvinna som inom sig har sagt ja till en graviditet.
Navelchakrat styr också hur vi relaterar känslomässigt till andra människor. Grunden till detta lades med relationen till modern och i familjen vi växte upp i. Andra chakrat börjar utvecklas i tvåårsåldern då barnet börjar leka i skapade fantasivärldar och då det är viktigt att de magiska leksakerna är mina. Allt detta bygger upp den värld som gör det möjligt att separera ifrån modern. men fortfarande är inte personligheten tillräckligt stark för att på allvar kunna ta hänsyn till några lekkamrater. Den slutgiltiga separationen ifrån modern och det förflutna ger oss tillbaka kontakten med vårt centrum eller andliga vägvisare.
Andra chakrat är också ett centrum för intuitionen. härifrån tar vi in andra människor och känner efter hur vi vilol relatera till dem. Det är viktigt att lyssna till denna röst. Vi skapar också medvetna och omedvetna band till andra. Shamaner har beskrivit detta som trådar till människor som vi är beroende av, eller som är beroende av oss. Det kan vara bra att bli medveten om de verkliga motiven till våra relationer och relationsproblem.
Svadhisthana är också lustens och begärets hemort. Vi kan ha begär eller otillfredsställelse i alla chakror, men andra chakrat har den receptiva dragningskraften till lust, njutning och sinnlighet. Det är också med andra chakrat vi lär oss manipulera, dvs. utöva makt genom att spela på andras känslor och behov som vårt känsliga ancra chakra har uppfattat.
Ett andra chakra med för mycket energi kan ta sig uttryck i en människa som aldrig får nog och vars känslor och fantasier om allt möjligt ohejdat väller ut. En sådan människa behöver mycket plats, och kastar sig ofta mellan olika arbetsuppgifter utan att egentligen känna tillfredsställelse med någon. Rastlöshet och att vara besatt av kläder, sex och utseende är också tecken på ett överladdat navelchakra.
Om det saknas eller finns för lite energi i andra chakrat, saknar människan ofta lust till njutning och gemenskap. Man har svårt för att dela med sig av känslor, och låter gärna sinnet fyllas av negativa tankar om sig själv. Skuldkänslor kring sex och det egna varat kan vara orsaken till lite energi i navelchakrat och det resulterar ofta i impotens, frigiditet och svårigheter att känna tillit till den egna dragningskraften. Därför vill man klänga sig fast och blir kanske beroende av den eller de man vill ha kärlek ifrån.

normal

Vad navelchakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss med att se oss själva som vi är, vår grundkapacitet. Att våga lite mer. Lita till sig själv. Att genomföra planerade projekt. Sexuell njutning och gemenskap. Kreativitet. Det här är chakrat som förmedlar energin vidare från baschakrat men har omförvandlat (speedat upp) det till en en högre vibration som gör att här finns möjligheterna till skapande, lust och vilja. Mera möjligheter som kan bli av, här stannar det inte av utan det finns en längtan att komma vidare nu när man sett möjligheterna. Det är det skapande chakrat det som får oss att våga och att vilja åstadkomma mera hela tiden, det styr över vår ambition och konstnärlighet men även över vår sexualdrift tillsammans med Baschakrat. Tillsammans med Bas och Solar Plexus chakrat representant för Jordenergin.

Om det blir överaktivt;
Egen kärlek och sexuell njutning. Stöddig och bestämd. Envis och tjurig. Okontrollerad aptit och matbegär (bulimi och anorexia). När man har för mycket energi i detta chakra så kan man lätt bli stöddig och för bestämd (vågar inte släppa in något nytt då man inte kan tänka klart). Man kan ha svårt att ta hänsyn till andras känslor då man själv hela tiden är i en känsloturbulens; vill mycket men har svårt att förverkliga det. Lyssnar inte till andra förslag utan fastnar hellre i egna försök att komma fram och genom föra det man innerst inne vill men inte riktigt vet hur man ska få till. Man kan också få problem med sin aptit, både livsaptiten, då man vill mycket men inte kan styra energin dit man vill. Och med mataptiten som kan leda till både anorexia och bulimia. men i första hand till en osäkerhet med vad man egentligen vill äta. Det mesta i livet blir osäkert då man har svårt att bestämma sig, de inre skapande känslorna tar överhand men kan inte förverkligas då man inte har ro att stanna upp eller se framåt utan fastnar i ett nuläge där man bara vill uppleva för stunden.

Underaktivt:
Trivs inte med sig själv. Dålig tillit till sig själv och till andra. Svårt att bestämma sig, kan känna sig otrygg. Tappat livsviljan, orken och lusten. Om man har för lite energi i detta chakra så påverkar även det livsvilja. Svårt att känna tillit både till sig själv och andra, har lätt för att känna sig misslyckad och ensam då man får svårt att ta tag i det man vill och att lyssna till andra. Svårt att få ihop en helhet, är allmänt splittrad. Känner inte någon ork eller lust till att medverka i några handlingar. Kan känna sig dränerad, tom och slut, tappa kraften /orken och behöver mer sömn än vanligt.

normal

Navelchakrats magiska gåva till Dig

Svadhisthana sitter några centimeter under naveln på framsidan, och i lägre korsryggen på baksidan av kroppen.
Färgen som förknippas med Navelchakrat är orange, och styr bukspottkörteln, äggstockarna och livmodern, samt påverkar lust, njutning, sinnlighet och den kvinnliga sexualiteten.

Eftersom chakrat påverkar intuitionen och hur vi känslomässigt relaterar till andra människor, kan negativa tankar om Dig själv och sexuella skuldkänslor vara bidragande orsaker till blockeringar i chakrat.

Har Du för lite energi i Navelchakrat kan Du sakna lusten till njutning eller gemenskap, och svårigheter att dela med Dig av Dina känslor, vilket kan resultera i ofruktsamhet och svårigheter att känna tillit till Din egna dragningskraft.

Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan det visa sig genom ohämmade fantasier, dyra och onödiga klädinköp, samt ständig fixering på Ditt utseende.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.