Hem

Månen enligt astrologin Planet enligt astrologin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 87933, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: cerese
är Planet enligt astrologin
enligt Astrologi

Månen relateras inom astrologin till känslor, intuition och det undermedvetna. Månen härskar över kräftan

Alias: måncykel, månen enligt astrologin och nymåne

normal

Inom astrologin relateras månen till intuition, känslor, instinkt och ombytlighet. Månen är en personlig planet och härskar över kräftan.

normal

Månen sägs kunna styra människors liv, hur dem reagerar på olika saker och hur dem beter sig.

normal

Tron att månen har påverkat oss har funnits i alla tider.
De första att inse dess effekt och försökt att kartlägga detta dateras tillbaka till stenåldern.

Man har från denna tid hittat lämningar av renhorn där inristningar har gjorts som troligtvis visar månens olika faser. Urtidsmänniskan gjorde tydligen detta eftersom dom var i behov av att kunna förutspå månens faser då de visste att månen hade effekt på deras liv. Konsten fortsatte att utvecklas och fick en betydlig del i samhället.

Följde man månens faser så kunde man förutspå en rad bestyr från, jakt, hårklippning, när trädensavar,fiske, när man ska så och framförallt barnafödande.
Trosuppfattningen på denna tid var att månen var solens brud. Att mannen symboliserades av solen och kvinnan av månen.

Man kan även spåra astrologins första uppkomst till ett kartläggande av månen.

Framförallt fertilitet, kvinnans cykler och barnafödande har lagt grunden till tanken att månen representerar det feminina.
Månen styr kvinnan cykler. Aristoteles skrev att menstruationen började när månen var i nedan, och Darwin kunde konstatera att måncykeln föll samman med kvinnans månads cykel. Hans teori om detta var att människan kan ha härstammat från fiskarna, och att måncykel styrningen är en kvarleva från denna tid.

Det har vetenskapligt testats om månen har någon påverkan på kvinnans månads cykel.. Den förste att vetenskapligt testa detta var Svante Arrhenius som vid sekelskiftets början fick nobelpriset i kemi. Han gjorde en studie av 11 807 kvinnor och hävdade att resultatet styrde Aristoteles teori om att menstruationen började när månen var i nedan eller precis ny. Detta påstående har i modernare tid testats av forskare men statistiskt sett har det varit tvetydigt. Det finns statistik som påvisar samband men den är inte tillräckligt statistiskt signifikant. Med andra ord kan det röra sig om ca: 10% skillnad.
Man har däremot kunnat se ett samband med en start vid fullmåne eller nedan.

Vad som däremot är mer intressant att titta på är hur månen påverkar vårat psyke. Det har bland annat gjorts försök i samarbete med Los Angeles polis myndighet. Där har man kunnat konstatera att det förekommer fler våldsbrott och självmord när månen är i antagande eller full.
Tron på psykets förändring kan spåras tillbaka till folktron som bland annat lykantropi ( varulvar ) det engelska ordet Lunacy, mångalenskap.

normal

Januari Vargmåne
Februari Snömåne
Mars Kråkmåne
April Äggmåne
Maj Mjölkmåne
Juni Honungsmåne
Juli Hömåne
Augusti Rödmåne
September Skördemåne
Oktober Jaktmåne
November Frostmåne
December Köldmåne