Hem

Blände Sten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474981, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Sten

En sten som ger Dig förmågan att genomskåda situationer.

Alias: blände och sphalerit

normal

Bländens magiska gåva till Dig

Ger Dig förmågan att genomskåda människor, känslor och situationer.
Skapar balans mellan Dina maskulina och feminina egenskaper.
Motverkar ögonsjukdomar, ryggont och cirkulationsrubbningar.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.