Hem

Chuang Tzu (Zhuangzi) Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159004, v3 - Status: normal.
är Filosof

Chuang Tzu grundade filosofisk taoism medan Laozi stod för religiös taoism.

Alias: chuang tzu och chuang tzu (zhuangzi)

normal

Chuang Tzu (död c:a 275 f. Kr.) Tillsammans med de texter man tillskriver Laozi, bidrog Chuang Tzu till ett alternativt filosofiskt ideal som hade lika stort inflytande på den kinesiska kulturen som konfucianismen.

Chuang-Tzu hette egentligen Chuang Chou - Tzu är en postum titel som betyder filosofen.

Chuang-Tzu var en mycket originell tänkare som utvecklade Lao-Tzus lära på ett mycket personligt sätt. Han bärs av en fabulerande fantasi och frodig humor, men har inte blivit mycket läst i Kina främst beroende på konfucianernas ovilja mot denne polemiserande taoist.
Det är dessutom oklart hur stor del av det verk som bär hans namn som är äkta.

På 300-talet e.Kr. ska verket ha bestått av 55 kapitel. Av dessa återstår bara 33, varav åtskilliga betraktas som oäkta. De texter i verket som ej betvivlas skrivna av Chuang-Tzu klassas som en av de djupsinnigaste och samtidigt mest underhållande produkterna av kinesiskt tänkande.