Hem

Sator arepo Besvärjelse, Kryptogram

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 149066, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Besvärjelse och Kryptogram

magisk formel som torde vara det mest kända av alla kryptogram

Alias: arepo, opera, paternoster, rotas, sator och tenet

normal

Magisk formel som torde vara det mest kända av alla. Den består av fem ord som placerade i en kvadrat kan läsas framifrån, bakifrån, uppifrån och nedifrån. Formeln har detta utsende:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Den latinska texten kan betyda såningsmannen Arepo håller med omsorg hjulen - såningsmannen skulle vara symbol för Kristus och hjulen för det kretsande världsaltet, årstiderna och evigheten. Detta kryptogram har påträffats lite varstans och varit föremål för många tolknings och härledningsförsök. Fantasifull bibelforskning har exempelvis bragt i dagen att det anger namnen på fem herdar som infann sig i Jesu födelse i Betlehem. De hette Sator, Arepo, Tenet, Opera och Rotas. 1920 Fann man dock en sannolikare förklaring, sator-arepo-formeln innehåller exakt de bokstäver som behövs för att skriva Pater noster i kors samt A och O, begynnelsen och änden, i en kvadrats hörn.

        P

        A

    A    T    O

        E

        R

 P A T E R N O S T E R

        O

        S

    A    T    O

        E

        R