Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Kritiska utforskare ( 2006 - ) Spökjägarförening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 617417, v2 - Status: normal.
är Spökjägarförening
Start 2006
plats Sverige

Förening för amatörforskning kring spökfenomen på kritiskt och vetenskapligt vis.

Alias: föreningen kritiska utforskare och kritiska utforskare

Detta är uppslagsordet för Kritiska utforskare. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Spökjägarförening.

Besök

Spökportalen

http://www.spokportalen.se/