Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Passageriter Förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552345, v2 - Status: normal.
är Förening
Representerar webbsidan http://www.passageriter.com

Passageriter är en organisation som utvecklar och erbjuder passageriter för livets alla skeden, från vaggan till graven.

Alias: passageriter

Detta är uppslagsordet för Passageriter. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Förening.

normal

Vad passageriter erbjuder

Passageriter är en organisation som utvecklar och erbjuder passageriter för livets alla skeden, från vaggan till graven. Det är ingen kyrklig organisation och har därför ett fritt förhållande till alla religiösa traditioner som i olika tider och kulturer ombesörjt individens behov av förtydligade trösklar och övergångar från en livsfas till en annan. Till Passageriter vänder man sig om man saknar en rit i sin egen tradition. Eller om man inte har någon tradition.

Eftersom vi lever i ett sekulariserat samhälle med många förytligade eller förlegade religiösa traditioner finns det ett stort, uppdämt behov av riter som tar vara på traditionernas fördelar utan att belastas av deras nackdelar. Dagens moderna människa har till exempel ett helt annat behov av tankefrihet än man hade förr. Religiösa dogmer och föreställningar får inte vara tvingande. Med rätt kombination av ödmjukhet och distans kan man däremot lära sig en hel del genom de religiösa föreställningskomplexen. Passageriterna utformas i samråd med klienten och utförs på en tid och en plats vi väljer tillsammans.