Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Idavallen Förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552370, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Aurora Aurum
är Förening
Representerar webbsidan http://www.idavallen.org/ plats Stockholm

Idavallen är en förening för nordisk naturreligion i Stockholm.

Alias: föreningen för nordisk naturreligion i stockholm och idavallen

Detta är uppslagsordet för Idavallen. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Förening.

normal

Idavallen - Föreningen för nordisk naturreligion i Stockholm, är avsett att fungera som en mötesplats för de grupper som ingår i Nordisk naturreligion, där olika medlemsföreningar kan ha sin egen speciella inriktning. Inom detta kan rymmas asatro, baltisk traditionell religion, finsk folktro, nordisk shamanism, samisk religion, svensk folktro, traditionell skandinavisk häxkonst, vanatro. Idavallen ansluter grupper som är både traditionalistiska och nyskapande, eller de med blandad inriktning.