Hem

Emanuel Swedenborg ( 1688 - 1772 ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1573, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Ralph
Denna text är importerad från /old/person/swedenborg_e.html
är Upplevbart och Person
Start 1688
Slut 1772

1700-tals mystiker och visionär med en Kristen förankring.

Alias: emanuel, emanuel s, e swedenborg, swedenborg, swedenborg, e och swedenborg, emanuel

normal

Emanuel Swedenborg är känd som 1700-talsmystiker och visionär med en kristen förankring. Han levde i en omvälvande tid under upplysningen med Ludvig solkungen vid tronen i Frankrike, Carl XII vid den svenska och Peter den store som regerade i Ryssland.

Emanuel föddes i Stockholm och var en man med många strängar på sin lyra. Vid 22 års ålder var han filosofie doktor efter studier i Uppsala. 1715 gav han ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift Daedalus Hyberboreus, där han beskriver en del av sina uppfinningar.
Vid 50 års ålder hade han publicerat tre böcker om filosofi och 33 böcker om vetenskap.

Uppfinnare

Av uppfinningarna fick han mest erkännande för läran om atomer och nebulosateorin (solen är ursprunget till vårt planetsystem) han lade fram teorier om att ljus är vågformigt och att magnetism har samband med elektricitet.

Andra intressanta saker som han höll på med var: u-båt, slussystem, flygmaskin, vakuumsug, musikaliskt universalinstrument.

Emanuel Swedenborg var hyperintelligent och hade kunskaper i: teologi, metallurgi, mineralogi, kemi, anatomi, psykologi, geologi och anatomi. Språkkunskaper hade han i: latin, hebreiska, grekiska, engelska, tyska, flamländska, franska och italienska.

Alla människor i skapelsen var enligt Swedenborg infattade i en gudomlig generalplan. Man skulle sträva mot personlig utveckling för att få bra karma. En av hans teser var att världen var en avspegling av en osynlig högre tillvaro. Eftersom han var spiritist kunde han genom sina andliga kontakter få fatt i borttappade saker. Emanuel kunde se en brand i Stockholm hundra mil från platsen där han befann sig.

Uppenbarelse

Vid 55 års ålder fick han sin första uppenbarelse som förändrade hans liv. Swedenborgs åsikt var att Jesus återkommande på domedagen var av en annan art än den vi hört talas om. Helig ande skall istället komma som skall få folk att förstå bibelns esoteriska innersta mening och kristna skall förberedas för den nya tiden.

Mystiker

På senare tid har det blivit alltmer accepterat med övernaturliga fenomen som ESP, healing eller NDE.

Swedenborg trodde på änglar och skrev om bl a skyddsänglar - han kommunicerade med krafter ifrån andevärlden. Emanuel skrev om drömmars betydelse och influerade flera vetenskapsmän, bl a Carl Ljung som beundrade honom.

En ny kyrka som kallas för Nya Jerusalem bildades i London 15-år efter Emanuels död. För närvarande finns det 40 nya kyrkor i Amerika med ca 10 000 medlemmar.

Kyrkoförsamlingar finns också i Ghana, Nigeria, Sydafrika, Lesotho och Zimbabwea, Indien, Japan, Korea och i Australien.

1772 dör Swedenborg. Han begravs i Svenska kyrkan i London 1908 överflyttas hans kvarlevor till Sverige. I Uppsala domkyrka ligger han i en sarkofag bredvid släktingen Carl von Linné.