Hem

Allan Kardec Medium

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 521479, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Franklin
är Medium

Spiritismens grundare.

Alias: allan kardec, hippolyte léon denizard rivail och kardec, allan

normal

Allan Kardec är psedonym för Hippolyte Léon Denizard Rivail. Han tog namnet efter att han i en spiritistisk seans fått höra att han i ett tidigare liv varit en druid med det namnet.
Han har skrivit åtskilliga böcker, av vilka de mest kända är Le livre des médiums (1861), Le livre des esprits (1857) och L´évangile selon le spiritisme (1864). Dessutom började han 1858 ge ut tidskriften Le revue spirite, som fortfarande existerar.

normal

I Frankrike fanns en man som hete Hippolyte Léon Denizard Rival. Han blev intresserad av fenomen(snurrande bord) och vad som hände bakom dessa. Hippolyte föddes i Lyon, Frankrike, den 3 oktober 1804. Han studerade i Yverdun (Schweiz) med den berömde Johann Heinrich Pestalozzi vilkens eminente elev och medarbetare han blev. Han ägnade sig åt att anstifta det undervisningssystem som utövade så stort inflytande på undervisningsreformen i Frankrike och Tyskland. Han var en ansedd språkforskare och talade tyska, engelska, italienska, spanska och holländska. Han översatte till tyska utdrag från franska klassiska författare, speciellt de som var skrivna av Fénelon (François de Salignat de la Mothe).

Han grundade i Paris, tillsammans med sin hustru Amélie Gabrielle Boudet, ett etablissemang liknande det i Yverdun. Han skrev böcker om grammatik, matematik och pedagogiska studier på universitetsnivå; han översatte också arbeten på engelska och tyska. Han anordnade, hemma hos sig, gratiskurser i kemi, fysik, astronomi och jämförande anatomi.

Han var medlem i åtskilliga vetenskapliga sällskap, särskilt kan nämnas Vetenskapsakademin och Arras Kungliga Akademi. År 1831 belönades han med ett pris för monografin ”Vilket undervisningssystem är mer i harmoni med tidens behov”? Bland hans arbeten framstår dessa: ”Kurs i teoretisk och praktisk aritmetik”, enligt Pestalozzis metod (1824), ”Presentation av en plan för förbättring av allmän undervisning” (1828) och ”En klassisk grammatik över det franska språket” (1831). Det var 1854 som Prof. Rivail hörde talas om de ”snurrande borden”, ett medialt fenomen som skakade om Europa. I Paris genomförde han sina första studier av Spiritismen. För den nya vetenskapen tillämpade han den experimentella metoden: det vill säga, han ställde aldrig upp förutfattade teorier; han observerade mycket uppmärksamt; han jämförde och härledde konsekvenserna; han letade alltid efter anledning och logik i fakta. Han ifrågasatte Andarna, gjorde anteckningar och organiserade de data han hade. Det är därför han kallas Spiritismens kodifierare. Lärans författare är de Högre Andarna. Från början var Rivails mål bara att lära sig själv. Först senare, när han insåg att materialet hade bildat en kunskapsbas och hade en läras omfattning, beslöt han att publicera boken för allas utbildning. Således gav han ut Andarnas bok den 18 april 1857. Han antog pseudonymen Allan Kardec, hans namn i ett tidigare liv, för att skilja de spiritistiska arbetena från de pedagogiska arbeten han tidigare publicerat.

I januari 1858 gav han ut Revue Spirite och i april samma år grundade han Paris’ Sällskap för Spiritistiska Studier. Strax därefter publicerade han Vad är Spiritismen (1859), Mediernas bok (1861), Evangelium enligt Spiritismen (1864), Himmel och Helvete (1865) och Genesis (1868). Kardec desinkarnerade (dog eller bättre lämnade sin fysiska kropp) i Paris den 31 mars 1869, vid en ålder av 64 år, på grund av ett brustet blodkärl. Hans kropp är begravd på Père-Lachaise-kykogården i den franska huvudstaden. Hans vänner samlade ihop hans opublicerade skrifter och anteckningar i boken Postuma Verk, utgiven 1890.