Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Teosofiska Samfundet ( 1875 - 1895 ) Holistisk/andlig grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 371, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/teosofi.html
är Holistisk/andlig grupp
Start 1875
Slut 1895

Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.

Alias: teosofiska samfundet, theosophical society och ts

normal

Teosofiska Samfundet bildades år 1875 i New York av bl.a. Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott och William Q. Judge.

Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.

Samfundets uppgifter är följande:

Teosofiska Samfundet utgör en integrerande del av en universell, andlig och intellektuell Rörelse, som varit verksam under alla tidsåldrar. Enda villkoret för medlemskap är att erkänna principen om ett universellt broderskap.

Samfundet är internationellt, osekteriskt och icke-politiskt och inbjuder till medlemskap alla uppriktiga sanningssökare.