Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Vita Brödraskapet Brödraskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 584552, v6 - Status: normal.
är Brödraskap

En andlig orden som har funnits och finns. Många religioner har beskrivit dessa som den renaste form av andliga mästare. Finns undergrenar som senare har bildat religioner, rörelser och samfund.

Alias: white brotherhood och vita brödraskapet

Detta är uppslagsordet för Vita Brödraskapet. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Brödraskap.

normal

Den svenska lodgen

Den svenska lodgen tillhör den engelska orden, The White Eagle Lodge, som är ett världsomfattande andligt brödraskap.

White Eagle Lodge bildades 1936 av en ljusgestalt, som bär det symboliska namnet White Eagle (Vita Örnen), och är budbärare för det Vita Brödraskapet.
I Bibeln hänvisas till dessa själar med följande ord: Deras kläder är tvättade renare än snö, i lammets blod.

Vita Örnen grundlade Lodgens arbete och undervisade, under mer än 40 år, genom sitt jordiska instrument Grace Cooke. Hans personlighet är mild, hans ord och handling har bevisat att Gud är kärlek. Jesus älskade lärjunge Johannes fick i uppgift av Mästaren att bilda esoteriska brödraskap.

Den grundläggande strävan i vår undervisning är, att åter göra den uråldriga visdomen känd i vår tidsålder (Vattumannens tids.) Dess lära utgjorde i gången tid grunden för alla de stora religionerna, även kristendomen, men har senare fördunklats genom dogmer och fördomar. Enligt den uråldriga läran är livetjorden och i andevärlden långt ifrån slumpartat, godtyckligt eller orättvist. Det är istället underkastat vissa grundläggande lagar, som verkar genom hela universum. W.E.

White Eagle Lodge är dagens skola för esoteriska mysterier. Till Lodgen söker sig själar som är i harmoni med dess undervisning och som vill delta i seriös andlig utvecklig och tjänande. Genom kurser, föreläsningar, undervisning, meditation och tjänande förbereder sig själen för en djupare andlig medvetenhet, som berikar livets alla aspekter.

normal

De Vita Bröderna.

En andlig orden som har funnits och finns. Många religioner har beskrivit dessa som den renaste form av andliga mästare. Det finns undergrenar som senare har bildat religioner och samfund.

Jesus älskade lärjunge Johannes har också den vita örnen som sitt sigill. Han har fått i uppgift av Mästaren att bilda esoteriska brödraskap. I Bibeln hänvisas till dessa själar med följande ord: Deras kläder är tvättade renare än snö, i lammets blod.

White Eagle Lodge bildades 1936 av en ljusgestalt, som bär det symboliska namnet White Eagle (Vita Örnen), han är budbärare för det Vita Brödraskapet.

I alla religioner finns det en orden som ska hjälpa och stärka denna religion. Dessa är sammankopplade med varandra globalt. De får sin kunskap från de Stora mästarna. White Eagle har undervisat en form av helande (andlig färg healing) som har praktiserats av de invigda i bl.a. Atlantis, Hyperborea, Egypten och närmare vår tid av mästaren Jesus, Buddha mm.

De framställs som de Vita Bröderna.