Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Ordo Arcanae Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 665015, v1 - Status: normal.
är Magisk orden

Alias: odro arcanae, ordo arcanae och ordo arcanea

Detta är uppslagsordet för Ordo Arcanae. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

Besök

Ordo Arcanae webbplats

http://www.ordoarcanae.se/

normal

VAD ORDEN INTE ÄR
o En organisation för inbillade elitmäniskor utan något att lära av någon
o Så fast i traditioner att vi inte kan förnyas
o Öppen för rasism, homofobi, politiskt eller religiöst hindrande
.
o Exlusiv eller utestängande, utom i den mån arbetet kräver det
o Ett säte för det egna egots främjande
o I monopol av sanningar, esoterisk moral osv
.
o Över landets lagar
o En organisation som vill ta över världen, snälla ni, vi försöker lämna den
(världen som de flesta upplever den, vi är inte någon självmordssekt heller)
o En organisation som vill ha medlemmar till varje pris
.
o Intresserade av pengar utöver vad som krävs för att underhålla templet
o Oemottagliga för kritik
o Rädda för att bli fördömda eller sedda som omoraliska

normal

Aries
Människor fyllda av en inre styrka
medvetna om sin egen gudomlighet.
Taurus
Ett förvaltande och utvecklande
av de västerländska mysterierna.
Gemini
Ett erbete Gemensamt men individuellt.
Cancer
Ett beskyddande av Individualliteten.
Leo
Ett balanserande av Individen som
leder till stoltheten och insikt
om den egen kungligheten.
Virgo
Väckande av förmågor i individen
som vederbörande inte var medveten
om.
Libra
Ett balanserande av varje faktor
i individen.
Scorpio
Död och återuppståndelse, ett förnyande av individen, en magisk/alkemisk Transmutation till något större.
Sagitarius
Ett balanserat utnyttjande av
dessa faktorer
Capricornus
Ett utrymme att skapa, lära.
Aquarius
En strömning inom den esoteriska världen, Respekterad och respekterande.
Pisces
En öppning, en port till världen
bortom.
OA utåt känd som Ordo Arcanae är en Hermetisk Orden centrerad i samma tradition som The Hermetic Order of the Golden Dawn, men inte kopplad till eller Chartrad av denna eller någon annan orden.
Till detta är lagt riddarsymbolik, Helig Geometri, Gnostisism och orden har ett antal sidotempel med grader som utöver huvudgraderna inriktar sig på specifika ämnen som speciellt kan appelera till medlemmarna.
Dessa grader är inte obligatoriska och trots sin numrering inte över huvudgraderna Utan ses som komplement. Samtliga sidorgader är inte initiatoriska, vissa är endast poster, hedersgrader, mm.
Gradsystemet och initiationsriterna är unika för orden men delvis inspirerade av Skotska Riten och Fraternita Saturni
11°-18°Ordo Equestri Fideli: En Mystisk/Magisk
Riddarorden byggd på de åtta Riddardygderna.
11°Trofast riddare av templet.
Uppenbar tillgivenhet till orden, Påbörjat magiskt arbete 1°-10
12° From riddare sökare av Arcanan.
Grundläggande kunskaper i Tarot, Kabbalah, Astrologi, Elementen och Mytologi.
13° Frikostig Riddare av Fluktuationerna.
Grundläggande kunskaper i mystiska religioner och Månformulae
14° Tapper riddare vid porten.
Dödssymbolik. 2°-9
15° Hederlig riddare av Logos.
Literära kabbalahn och solformulae.
16° Dödsföraktande riddare av I.N.R.I.
Osirismyten, Christos, Gnostisism, Alkemi, avancerat vetande i Mytologi, Solformulae, Månformulae, Elementen, Astrologi, Tarot och ritual
17°Hjälpsam riddare vid Athanor.
Kabbalah
18° Vördnadsfull riddare och tempebyggare.
Kabbalah, Dogmatisk, Literär och spekulativ, 3°-8
19°-21° Ordo Magistri Sapiente:
en Magisk/Alkemisk Orden.
19° Scholastus Receptivus.
Framåtskridande magiskt, Nya egna ideér, journal, Stort deltagande, kabbalistisk förståelse,2°-9, 16°
20° Magus Metallorum
Minst tre ritualer skrivna som Orden använder och har godkänt, stor kunskap i dogmatisk kabbalah, astrologi, elementen, Mystisism, dokumenterad rituell erfarenhet. 2°-9, 17°
21° Magister Voluntatis
Stor kunskap i kabbalah, pranayama, ritual, tjänstgjort vid minst 5 ritualer, grundläggande kunskaper i yoga främst Pratahyara, Dharana och Dhyana, Enocian. 2°-9, 18°
22°-24° Ordo Deae Formulae Receptivae: En Gudinne Orden,
Arbetande med den feminina faktorn i Magi och Alkemi, Mystisism och Religion
22°Sökare av den inre graalen
Kunskap i Gudinnemyterna speciellt mångudinnor, Jaktgudinnor, krigsgudinnor och Modergudinnor. 1°-10, 12°
23°Präst/prästinna av den fyllda koppen, Magister/Magistrix Tinkturum
Kunskap om polariteter. 2°-9, 13°
24° Magister/Magistrix Metallae, Metodae et Momenti
Stort intresse i Alkemi, polariteter, mässor och teoretisk sexmagi. 2°-9, 16°, 20°
25°-31° Yttre funktionernas Mästare: Styr ordens relationer
med yttre världen (media, nya medlemmar etc.)
25° Mässmästare/mässmästarinna
Tjänstgöra vid alla mässor eller andra yttre ritualer, mycket rituellt påläst. 2°-9, 12°, 20°, 23°
26°Magister/Magistrix Verbi, Stridsförare av arken
Extremt påläst om ordens alla arbeten och ståndpunkter, kunnighet om andra ordnar. Detta är ordens röst utåt. Korrigerar alla felaktigheter om orden i press, media och tal ständigt vaksam och redo till försvar. 2°-9, 21°, 24°.
27° Clemens, Magister/Magistrix Caritatis.
Nådig, Hjälpsam, Sköter ordens hjälpverksamheter, ekonomiskt sinne. 2°-9, 14°, 19°, 23°.
28° Grand Monitor, yttre kommendör
Övervakar ordens anseende utåt, samt medlemmarnas uppförande. 3°-8, 18°, 23°
29° Komendör av hedern
Övervakar ordens ekonomi. 1°-10, 12°
30° Lector superior
Talar, skriver och förklarar om orden till utomstående och intresserade. 3°-8, 21°, 24°
31°Reprecentantus
Representerar orden för intresserade
32°-43° Magistri et Servi Templum: Styr själva Templet.
32° Magister/Magistrix portalis
Stor önskan att tjäna templet, tar hand om Neophyterna och leder templet 0°-0
33° Magister/Magistrix Laboris
Tar hand om templet och dess material samt inre ekonomi, ekonomisk och ordningsam. 0°-0
34° Magister Ceremonialis
Tar hand om ceremonierna. 1°-10, 11°
35° Preparator/Preparata
Förbereder Neophyterna för inträdande i det faktiska templet 1°-10, 13°
36° Royal Comander
Leder det faktiska Templet. 1°-10, 13°
37° Master of the Mysteries
Handhar böcker, papper, ritualer m.m. 1°-10, 13°
38° Equlibrator/Equlibrata
Håller i tvistfrågor inom orden. 2°-9, 21°, 23°
39° Stolskomendör
Ser till att alla sköter sina åtagande samt allmän ordning inom templet. 2°-9, 19°
40° Dynamisk komendör och aktivator
Ser till att allt arbete inom orden faktiskt blir av, sätter datum m.m. 2°-9, 19°
41° Justus Sanctum
Håller i diskussionerna hurvida medlemar är redo för nya grader. 3°-8, 19°
42° Justus Sanctum sanctorum
Håller diskussionerna angående förändringar inom orden. 3°-9, 20°, 23°
43° Justus Canon
Håller i diskussionerna om nya ritualerna skall tas upp som en del av ordens arbete. 3°-8, 21°, 24°
44°-50° De Exelenta Mästarna av templet: Hedersgraderna
för de som har betytt speciellt mycket för sin omvärld.
44° Magister/Magistrix Oleum
Skall ha varit till stor styrka för någon i förtvivlan. 0°-0
45° Magister/Magistrix Caritatis crux et rota
Skall ha utfört stort hjälparbete av något slag, ideellt, humanitärt 0°-0
46° Crux Militantis
Skall ha stått upp för de svaga på något sätt. 0°-0
47° Emperator/Emperata Crux et aurorae
Skall ha haft en betydande roll för orden 0°-0
48° Pretor/Pretora Artis
Skall ha gjort någonting stort för konsten. 0°-0
49° Grand Instructor
Skall ha betyt mycket för det instruktiva arbetet inom eller om orden. 0°-0
50° Realisator/Realisata
Skall ha startat upp en avdelning av orden 0°-0
51°-53° Templum Sapientae Crucis I.N.R.I et Gnosis: ett Tempel
för undersökande och arbete med de Kristna mysterierna och Gnosticism.
51° Pastor Mysteriae
Intresse för kristen mystik. 1°-10, 11°
52° Magister Velli
Intresse för kristen Mystik. 1°-10, 13°
53° Magister Velli Arcanae
Kabbalah, Mystisism, Gnostisism
54°-56° Architecti Templi: Ett tempel för byggandet av
orden och intresse för ordnar och mysteriekulter överhuvudtaget,
även Helig geometri.
54° Mäster Arkitekt
Intresse för helig Geometri. 1°-10, 12°
55° Tillfogare, Byggmästare av Tabernaklet
Intresse för orden samt samarbete med andra ordnar. 2°-9, 17°, 19°
56° Konstruktör, Byggmästare av tabernaklet
Intresse för ordens ledning. 3°-9, 18°, 21°
57°-65° Magistri Artae: Ett tempel för konsterna i
mystisk, magisk och religiöst användande
57° Magister/Magistrix Historicus
Intresse och kunnighet för religiös och mystisk historia och ordnar. 1°-10, 13°
58° Magister/Magistrix Empatus
Intresse i Bröders och systrars välbefinnande, medkänsla, förmåga att genom ritualer och samtal stärka medlemmarna, genom konst och lyssnande mm. Ge dem styrka, psykologi, empati. 2°-9, 11°, 23°
59° Orgiastua/Orgiasta
Förmåga att sammanställa fester till gudarnas ära, enligt vissa mystiska teman och formulae. 2°-9, 20°, 22°
60° Magister/Magistrix Artis et Articularis
Att i form av poesi, berättelser och ritualer framställa mystiska principer. 2°-9, 20°, 22°
61° Magister/Magistrix Astrae
Att kunna skriva ritualer byggda på astrologisk grund, ställa horoskop, avancerad astrologi. 3°-8, 20°, 23°, 54°
62° Cantor
Skrivande eller framförande av musik för orden. 0°-0
63° Cantor Mysteriae
Berettande, förklarande, skrivande och framförande i form av recitation, sång mm. Mystiska principer. 3°-8, 20°, 23°
64° Cantor Matrimoni
Musik till invigningar, mässor, även sånger, poesi m.m. som har med förenande, bröllop och kärlek att göra.2°-9, 24°
65° Magister momenti
Utförande av danser och rörelsescheman av mystisk natur, asana, pranayama. 2°-9, 21°, 24°
66°-68° Supreme Grand Monitors: Övervakare av
templen och deras verksamhet
66° Grand monitor of the portals
Övervakar graderna och att de utförs rätt, att alla utför sina plikter och förbereder för inträda id et högre templet. 4°-7, 21°, 53°, 55° och någon av 34°-43°
67° Grand monitor of Sanctity
Övervakar stämningen i orden, samt alla mässor och allt konstnärligt arbete samt allt religiöst arbete. 4°-7, 21°, 22° någon av 32°-43, 24°, 53°, 58° någon av 57°-65°
68° Grand monitor of powers
Övervakar det magiska arbetet samt ordens styrande under det högre templet 4°-7, 21°, 24°, någon av 25°- 43°, 53°, 56°.
""[size=18]69°-71° Speculati: Spekulerande om ordens form,
verksamhet med mer.

69° Speculatus/Speculata Philosophorum
Funderingar och nya Ideér för ordens inriktning och mål. Stort intresse för ordens struktur och Arbetet. Mycket eget Magiskt Arbete. 0°-0
70° Speculatus/speculata Contemplatorum
Stora Ideér för Ordens inriktning, Andliga arbete, Konstnärligt Arbete m.m. 3° -8, 56°, 57° 58°, 60°
71° Speculatus/Speculata Magicorum
Stora ideér och stor kunnighet kring ordens magiska arbete och dess ledning samt dess prägel utåt, stort arbete inom orden.
4°-7, någon av 41°-43°, någon av 28°,30° eller 31°,53°, 56° någon av 59°, 60°, 63°.
72°-74° Magistri Vellum: För medlemmarna genom
paroketh, dödens slöja till deras återuppståndelse i det högre
templet (Ordo Crux et Sarcophagus Sancti).
72° Mentor Superior
Förbereder och leder de som skall passera Paroketh och gå in i det högre templet. Strikthet, Lyhördhet, Dödssymbolik, Kabala, Alkemi, 4°-7, 18°, 21° 57° eller58°, 66°
73° Magister Mentor
Leder de som har passerat Paroketh in i det högre Templet. Solsymbolik, Kabala, Ordnars historia, Religioners historia, Rituellt framstående. 5°-6, 18°, 21°, 24°, 34° eller 36° eller 39° eller 40°, 42° eller 43°, 67° eller 68°.
74° Magister et Monitor Templum Portalis Mortis et Resurectis
Fullständigt och i allt en förebild för övriga medlemmar, skall vara framstående magiskt, religiöst och i det dagliga livet, leder själva det högre templet. 5°-6, 18°, 21°, 24°, 36°, 39°, 42° eller 43°, 56°, 59°, 61°, 63° eller64°, 68°, 71°.
75°-81° Magistri Administrati: Sköter det högre
templets administration.
75° Secretary of Honors
Tar hand om all korrespondens angående yttre plikter så som räkningar, hyrande av lokaler, inköp av material m.m. för det högre templet. 5°-6, 29°
76° Grand Secretary
Håller i korrespondensen med andra Tempel av Orden och med andra Ordnar. 5°-6, 30°, 38°, 42°, 55°.
77° Keyholder of Discretion
Beslutar om vad som får och inte får avhandlas eller skrivas om angående Orden för utomstående. 5°-6, 26°, 30°, 39°, 55°, 57°, 66°, 71°.
78° Secretary of the arts
Håller reda på alla templel av orden samt deras större möten, initieringar, högtider, mässor och dylikt. Kan ge ut informationsblad eller tidning inom Orden på eget bevåg. 5°-6, 25°, 40°, 55°, 63°, 67°, 69°.
79° Grand Tresurer Administrer
Håller noga inventering på ordens tillgångar, både det högre templet och de separata templen. 5°-6, 33°, 69.
80° Ceremonial Tresurer
Håller noga inventering av Ordens alla ritualer, samt medlemsförteckning, skriver på gradbrev tillsammans med Ordens ledare och Initiator. Skriver på Ordens Cherter tillsammans med Ordens ledare. 5°-6, 34°, 37°, 41°, 56°, 57°, 66°, 69°.
81° Correspondus/Corresponda
Håller i korrespondensen med utomstående samt separata medlemmar. 5°-6, 26° eller 30°, 55°, 57°, 60°, 67°, 69°.
82°-97° Initiati: inviger i de olika templen och har papper
på sin rätt.
82° Initiator/Initiata
Inviger 0°-0 - 4°-7
83° Knight Initiator/Initiata
Inviger 11°-18°
84° Magister Initiator/Magistrix Initiata
Inviger 19°-21°
85° Initiator of the Crecent
Inviger 22°-24°
86° Souverain Chief Initiator
Inviger 25°-31°
87° Templar Initiator
Inviger 32°-43°
88° Exelent Initiator
Inviger 44°-50°
89° Episcopal Initiator
Inviger 51°-53°
90° Architect Initiator
Inviger 54°-56°
91° Initiator Genius Arti
Inviger 57°-65°
92° Royal Monitor Initiator
Inviger 66°-68°
93° Initiator Speculati
Inviger 69°-71°
94° initiator Vellum
Inviger 72°-74°
95° Initiator Scripti Sancti
Inviger 75°-81°
96° Royal initiator
Inviger 82°-96°
97° Grand Initiator
inviger 98° -110°
98°-111° Regi Templi: Leder eller styr de olika templen
från stortemplet Och har papper på sin rätt.
98° Knight Abott/Abedissa
99° Magister Lapis
100° Magister of the well
101° Magister Honoria mundi
102° Templar of truth
103° Exelens av Ljuset
104° Biskop av korset, spjutet och Gralen.
105° Arkitekt av Katedraldomen
106° Mästare av Paian
107° Grand Monitor Master (Jod, He, Vau, Shin, Vau, He)
108° Speculative Master of the Arcanum
109° Guide, Master of the Desert of Al'Khem
110° Skrifmästare, Övervakare av Logos
111° Initius Magister Aurorae
Initieras av Grand Royal Commander (5°-6).
Initierar 97° Grand initiator.
På hemsidan finns diverse texter med mer information för nyfikna och andra. Informationen fylls ut allt eftersom. Där finns även ett forum med öppna och slutna diskussioner. De öppna disskusionerna berör de flesta esoteriska ämnen och allmänna socialpolitiska ämnen. Alla öppna disskusioner är öppna för just alla oavsett om man är medlem eller inte.
Orden är politiskt och religöst obunden.

normal

Ordo Arcanae (O.A.) är en initiatorisk orden med säte i Göteborg. Den är inspirerad av, men skild från: Scottish Rite, Fraternitas Saturni, Golden Dawn och Rosenkorsorden: Ordens medlemmar studerar t.ex. fler områden än vad Golden Dawn gör.

Orden praktiserar främst ceremoniell magi. Vid sidan av detta uppmuntrar medlemmarna varandra (Orden är ju medlemmarna) att studera de flesta andra former av ockultism, esoterik och mysticism, praktisk som teoretisk. O.A. är en kropp av ordnar som tillsammans bildar en ganska bred current. Trots detta är den rent cermoniella magin oftast i centrum -- men inte alltid.

Orden fattar sina beslut i ett inre råd, där consensus gäller. Det är alltså inte helt despotiskt, och inte heller demokratiskt. Snarare råder en slags meritokrati. Officiellt (!) råder det dock en informell stämning i orden, och vem som helst har rätt att få sin röst hörd.

Medlemsskap är 156 kronor per år, oavsett grad. Orden tar heller inte betalt för att lära ut eller för att initiera. Regalia får dock initianden själv stå för.

För kontakt med orden, använd chthrat@ordoarcanae.se.

OBSERVERA ATT DENNA TEXT INTE PÅ NÅGOT SÄTT ÄR EN OFFICIELL TEXT FÖR ORDO ARCANAE. För en riktig kontakt, eller ett riktigt utlåtande från oss krävs att du tar fysisk kontakt.