Hem

Dhyana Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 691484, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit för meditation.

Alias: dhyana