Hem

Dharana Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690813, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Koncentration.

Alias: dharana

normal

Sanskrit har flera ord som betyder ungefär samma sak och det är svårt att översätta.