Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


The Order of the Nine Angles Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 23919, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: darklady
är Magisk orden

En orden som arbetar med s.k. "Traditional Satanism", snarare än den moderna satanismen som Church of Satan och Temple of Seth arbetar med.. Man lever för mottot "Death before dishonour".

Alias: ona, order of the nine angles och the order of the nine angles

Detta är uppslagsordet för The Order of the Nine Angles. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

normal

Order of the Nine Angles enligt Order of the Nine Angles

Order of the Nine Angles (ONA) har inte kommit fram i ljuset förrän på senare tid.
Dock är det de som arbetar med den traditionella satanismen och inte med den typ som Church of Satan och Temple of Seth" använder sig av.

Satanismen, enligt ONA, är till för en minoritet av människor som verkligen kan gå emot de accepterade normerna.
En satanist skapar sin egen moral och etik och det finns inga auktoriteter.

Vad en satanist gör i verkliga livet eller i en ritual är att testa/utforska sina egna, och världens gränser.
Man utforskar för att växa som människa.
En satanist vet vart han/hon är på väg, vad han/hon gör och varför. Satanisten är stark, stolt och har självdisciplin.
Satanismens väg är hård och fylld av risker och farligheter. Det är lätt att misslyckas.
Som satanist fortsätter man alltid vidare, utforskar nytt, nya lärdomar, nya insikter och nya utmaningar.
Lagen ses som tyranni - att samhället behandlar människan som ett barn.

Man lever för mottot Death before dishonour.
Att följa strömmen, att ge upp och att inte ens försöka är vanära.
Det viktiga är att man gör något, och fungerar det inte som planerat så kommer alltid nya tillfällen.

En satanistisk order söker inga veklingar som lyder blint. De vill skapa en elit; nästan ett helt nytt människosläkte.

En del av dåden som utförs kan vara och bör vara ondskefulla. Detta kan t ex innebära mänskliga offer eller terrorism.
Speciellt dessa offerritualer är det som har hemlighetshållit under lång tid.

Som nyinitierad får man genomgå utmaningar som tar en bortom gränserna; fysiskt, psykiskt och mentalt.
I början utforskar man sin mörka (dolda) sida. Man får vara med vid den Svarta mässan för att gradvis förstå denna sida av sig själv och att kunna kontrollera den.
I ett av testen får adepten leva isolerat (ute i skog eller ödemark) i tre månader, utan moderna förnödenheter och utan att prata med någon.
Detta för att verkligen lära känna sig själv och de naturliga energierna som existerar.

Vägen är uppdelad i sju nivåer och varje nivå innehåller speciella uppgifter, ritualer osv som måste genomgås innan nästa nivå nås.
De är väldigt få som lyckas nå de högsta nivåerna och det tar många år att komma dit.
Satanismen är nästan helt och håller självständigt arbete. De olika nivåerna nås genom individens eget arbete.

Hur ser man då på Satan?
Man ser Satan både som en arketyp och som existerande, men inte som en behornad figur med bockfot.
Satan existerar i andra dimensioner som t ex astralplanet.
Man identifierar sig med Satan eller rättare sagt blir ett med Satan och i ett tidigt stadie strävar man efter att bli som honom.

Barn tar inte del av satanismen förrän vid tidigast sexton års ålder.
I vissa fall kan man hålla en ceremoni för ett nyfött barn om t ex båda föräldrarna är satanister.
Meningen är att barnet själv ska få välja sin väg i livet.

Satanismen är för de få som verkligen vill bli som gudarna och är beredda att ta riskerna det innebär.

normal

The 21 Satanic Points

Just as the modern Satanism of Anthon Szandor LaVey, traditional Satanism also carries with it guidelines or rules for life. These are the ones appointed by Order of the Nine Angles.

I Respect not pity or weakness, for they are a disease which makes the sick strong.

II Test always your strength, for therein lies success.

III Seek happiness in victory - but never in peace.

IV Enjoy a short rest, better than a long.

V Come as a reaper, for thus you will sow.

VI Never lover anything so much you cannot see it die.

VII Built not upon sand but upon rock. And built not for today or yesterday but for all time.

VIII Strive ever for more, for conquest is never done.

IX And die rather than submit.

X Forge not works of art but swords of death, for therein lies great art.

XI Learn to raise yourself above yourself so you can triumph over all.

XII The blood of the living makes good fertilizer for the seeds of the new.

XIII He who stands atop the highest pyramid of skulls can see the furthest.

XIV Discard not love but treat it as an imposter, but ever be just.

XV All that is great is built upon sorrow.

XVI Strive not only forwards, but upwards for greatness lies in the highest.

XVII Come as a fresh strong wind that breaks yet also creates.

XVIII Let love of life be a goal but let your highest goal be greatness.

XIX Nothing is beautiful except man: but most beautiful of all is woman.

XX Reject all illusions and lies, for they hinder the strong.

XXI What does not kill, makes stronger.