Hem

Modern satanism Satanism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 147305, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: trivium
är en sorts Satanism

Den moderna satanismen skapades av Anton Szandor Lavey. Den ser Satan som en symbol för det de står för - de mänskliga drifterna.

Alias: den laveyanska satanismen, den moderna satanismen, laveyansk satanism och modernsatanism

normal

De elva sataniska jordreglerna

1. Visa inte åsikt, eller ge råd, om du inte blivit ombedd.

2. Dela inte med dig av dina problem, såvida du inte är säker om de vill höra dem.

3. När du befinner dig i någon annans lya, visa personen respekt, eller var inte där alls.

4. Om en gäst i din lya irriterar dig, behandla honom grymt och utan nåd.

5. Gör inga sexuella närmanden, om du inte fått parningssignalen.

6. Ta inte det som inte tillhör dig, såvida inte det är en börda till personen, och han bönar och ber om undsättning.

7. Erkänn kraften hos magin om du har använt den framgångsrikt för att uppfylla dina önskningar. Om du förnekar kraften hos magin, efter du kallat den med framgång, kommer du att förlora allt du erhållit.

8. Klaga inte över någonting som du inte behöver underlåta dig till.

9. Skada inte små barn.

10. Mörda inte icke-mänskliga djur, såvida de inte attackerar dig, eller om du behöver det för mat.

11. Vid gående i öppet territorium, stör ingen. Om någon stör dig, be honom att sluta. Gör han inte det, krossa honom.

normal

Satan representerar...

... Njutningar, inte återhållsamhet.

... Vital existens, inte andliga önskedrömmar.

... Fläckfri visdom, inte hypokritiskt självbedrägeri.

... Vänlighet till de som förtjänar det, ingen kärlek slösad på otacksamma.

... Hämnd, vänd inte andra kinden till.

... Ansvar till de ansvariga, istället för omtanke för de psykiska vampyrerna.

... Att människan är bara ett djur - Men, det grymmaste av de alla.

... Tillfredsställande av alla behov.

... Den bästa vän som den kristna kyrkan haft eftersom han hållit rörelsen igång i de senaste årtusendena.

normal

De nio Satanistiska synderna

1. Idioti - Högst upp på listan för Satanistiska synder. Den huvudsakliga Satanistiska synden. Det är synd att inte idioti är smärtfullt. Ignorans är en sak, men vårt samhälle frodas i idioti. Det beror på folk som går med på vad som än sägs till dem. Media främjar kultiverad idioti med en inställning att det är acceptabelt utan också att det är berömligt. Satanisten måste lära sig att genomskåda dessa trick och har inte råd med att idiotisk.

2. Anspråksfullhet - Ingen inställning kan vara väldigt irriterande och det tillämpar inte de huvudsakliga reglerna av mindre magi. Det är som med idioti, det som håller pengarna i cirkulation dessa dagar. Alla känner sig som en höjdare. vare sig de frambringar något eller inte.

3. Solipsism - Kan vara väldigt farligt för Satanister. Projektering av dina reaktioner, gensvar och känsligheter på någon annan som förmodligen är mycket mindre attuned än dig. Det är ett misstag att förvänta sig att människor kommer att visa dig samma hänsyn, artighet och respekt som du vanligtvis visar dem. Det kommer de inte. Istället måste Satanister sträva efter att använda levnads regeln Gör mot andra som de gör mot dig.

4. Självbedrägeri - En till väsentlig synd. Vi får inte hylla någon av de heliga kor som presenteras för oss, eller de roller vi förväntas spela själva. Den enda gången det är tillåtet med självbedrägeri är när det är kul och självmant. Men då är det inte självbedrägeri.

5. Flockbekräftelse - Det är uppenbart från Satanistens sida. Det är okej att anpassa sig till en persons önskemål, om man själv tjänar på det. Men endast idioter följer massan. Nyckeln är att välja en mästare vist än att bli förslavad av de mångas nyck.

6. Avsaknad av perspektiv - Igen, kan detta leda till mycket smärta för Satanisten. Du får måste aldrig förlora insikten i vad och vem du är, och vilket hot du kan vara, bara genom att existera. Vi skapar historia nu, varje dag. Ha alltid den vidare historiska och sociala bilden i tanken. Det är en viktig del i nyckeln till både lägre och högre magi. Se mönstren i omvärlden och få bitarna att falla på plats så som du vill - vet det att du står på ett helt annat plan än resten av världen.

7. Glömska av gamla ortodoxer - Var medveten om att detta är nyckeln till att hjärntvätta folk att acceptera någonting nytt och annorlunda, när det egentligen är något som tidigare var vida accepterat men nu presenteras i ett nytt emballage. Vi är förväntade att hylla intelligensen hos skaparen och glömma originalet. Detta främjar ett bortskaffande av samhället.

8. Motproduktiv stolthet - Det första ordet är viktigt. Stolthet är bra fram till det att du börjar kasta ut barnet med badvattnet . Regeln för Satanism är: så länge det fungerar åt dig, jättebra. När det slutar fungera för dig, när du målat in dig i ett hörn och den enda utvägen är att säga, jag är ledsen jag gjorde ett misstag, jag önskar vi kan kompromissa på något sätt, gör det då.

9. Inte tillräckligt estetisk - Det här är den fysiska tillämpningen för balans faktorn. Estetik är viktigt i lägre magi och borde vara bildad. Det är uppenbart att ingen kan samla på pengar av klassiska mönster av skönhet och form mesta av tiden så de blir avskräckta i ett konsument samhälle, men ett öga för skönhet, för balans, är ett viktigt Satanistiskt verktyg och måste tillämpas för störst magisk effektivitet. Det är inte vad som är förmodat att vara vackert - det är det som är. Estetik är en personligt, reflekterat av ens egen natur."

normal

En antikristen och individualistisk ideologi med stark tilltro till människan. Man menar att när människan befrias från religiös vidskepelse och kristna begrepp som synd kan hon leva lycklig och blomstra. Själviskhet snarare än altruism anses utgöra grunden för lycka och framgång. Människan bör leva ut sina begär och ta för sig av det materiella. Man tror inte på någon bokstavlig djävul. Satan uppfattas som en symbol för människans innersta potential och representerar, enligt några av de nio s.k. sataniska uttalandena, visdom i stället för självbedrägeri, tillfredsställelse av alla de s.k. synderna i stället för avhållsamhet, hämnd i stället för att vända andra kinden till och godhet endast mot dem som förtjänar det. LaVey utformade också ett antal ritualer, vilkas syften till stor del var terapeutiska.