Hem

Traditionell Satanism Satanism, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 502, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/satanism/traditionell.html
är en sorts Satanism , Lära och Praktiserbart

Den äkta satanismen, är den filosofiska tradition som kallas den vänstra handens väg.

Alias: religiös satanism

normal

De grundläggande sakerna som förenar den mesta Satanismen är: Mörkret som manifesterar sig genom ljuset och är en gränslöst alltigenomträngande makt/kraft som styr allt i universum, och ett varande, blivande hos den unika individen. Människodjuret som vilken annan levande varelse bara behöver göra som den är skapad och som lever i samklang med sig själv och den övriga naturen i det ekologiska kretsloppet.

Organisationar

  • Satanism innebär ett bejakande av vad som ses som grundläggande naturkrafter: 'kraft', 'drift', 'stolthet', 'virilitet', 'sexualitet'. Satanism är genom detta delvis besläktat med paganism.
  • Satanismen förespråkar också individens rätt att bestämma sin egen moral, och är uttalat anti-auktoritär.
  • Satan representerar liv och livskraft men även den nedbrytande kraften (kaos). Vissa grupper ser Satan som en gudom eller en kraftsamling eller som principen bakom livet och drifterna.
  • De Satanister som ser Satan som en gudom eller entitet, demonstrerar inte sin tro genom t.ex. bön.
  • Sataniska Magi är inom vissa grupper fokuserade på att ta livsenergi (sexuell upphetsning, aggression) och (genom lämpliga ritualer) amplifiera den och fokusera den mot ett givet mål, t.ex. att vinna framgång eller förstöra en fiende. Även Mörk Yoga och andra egoförlösande aktiviteter utoumlvas.
  • Gott och ont existerar inte annat aumln subjektiva begrepp aumlven om det finns Satanister som anvaumlnder empiriskt ansedda negativa laddade arketyper.
  • Satan aumlr den houmlgsta makten eller en symbol för varje människas inneboende kraft.
  • Satanisten ser det koumlttsliga av mera vikt aumln anden.
  • Satanismen foumlrespraringkar haumlngivelse istaumlllet foumlr aringterharingllsamhet och att ens handlingar leder till konsekvenser man sjaumllv baumlr ansvaret foumlr.

Idag existerar det ett X antal organiserade Satanister men eftersom Satanism är individ-orienterat finns det också ett oöverskådligt antal utövare som inte anslutit sig till någon grupp eller samfund. Alla större seriösa Sataniska organisationer och sällskap använder dessa doktriner från dom mörka traditionerna i en form eller annan. Det som förr var bundet till att födas eller läras upp i en klan eller kultur har idag spridit sig över hela världen och ska nog numera ses som en memerisk övergång snarare än en genetisk.

Skillnader

Inom vissa organisationer används utvecklade dogmatiska system eller politiska inriktningar medan detta saknas hos andra, man kan inte säga att det idag existerar lagar eller regler som gäller inom Satanismen som helhet utan detta är skiftande doktriner beroende på vem eller vilka man lyssnar paring. Speciellt i sakfrågor såsom t ex abort, droger, musiksmak, sexualitet, egoism, veganism och allmänna politiska inriktningar så kan svaret skilja från en Satanist till en annan därför att Satanismen har aldrig haft någon dogmatisk struktur utan detta är något är något som kommit senare och som skiljer på grund av miljö och arv. Satanisten införlivar alla dessa ting i sin vardag och många organiserade Satanister följer en allmänt uppbyggd etik inom sin grupp, vilket dock inte betyder att det generellt gäller all Satanism.

Men vad som är viktigt att förstå är att det finns många Satanister som varken ägnar sig åt Ritualer eller Yoga eller ens är intresserade av det ockulta i någon större mening. Dessa ägnar hellre sin tid till att studera samhällsfrågor, vetenskap, matematik eller ägna sin tid åt kreativa konstnärliga yttringar såsom att måla eller skriva, eller att helt enkelt njuta av alla dom möjligheter det innebär att vara en människa.


normal

Citat

Albert Pike 1809 -1891: Dom amerikanska indianerna är våra gelikar, beviset finns i den stora svarta örnen. En stor svart örn, fåglarnas kung. Denna ensam är det som kan tända solen. Den har ingen form ändock genom sin form utvecklar den alla färger. Det svarta är den kompletta banbrytaren för arbetet: det ändrar färg och tar en naturlig form från vilket en bländande sol kommer fram. Det sanna namnet för Satan är inte en(1) mörk gud snarare ett nekande av denna idé. Det är inte en person men en kraft som skapar gott men kan leda till ont. Det är verktyget för frihet och den fria viljan. Dom representerade denna kraft under den mytologiska och behornade formen av Pan, sabbatens Get, syskonet till vår forntida Orm.

Aleister Crowley 1875 -1947: The Devil is, historically, the God of any people that one pesonally dislikes. Thos has led to so much confusion of thought that The Beast 666 has preferred to let names stand as they are, and to proclaim simply that Aiwaz - the solar-phallic-hermetic Lucifer is his own Holy Guardian Angel, and the Devil Satan or Hadit of our particular unit of the starry universe. This serpent, Satan, is not the enemy of man, but he who made Gods of our race, knowing good and evil; He bade know thyself! and taught initiation. He is the Devil of the book of Thoth and hos emblem is Baphomet, the androgyne who is the hieroglyph of arcane perfection.

Anton LaVey 1930 - 1997: För Satanisten ses Gud - med vilket namn han än kallas, eller helt utan namn - som en balanserande faktor i naturen, och inte någon som bryr sig om lidande. Denna märkliga kraft som tränger igenom och balanserar universum är alltför opersonlig för att bry sig om kött-och-blod-varelsers lycka eller olycka på denna jordkula på vilken vi lever.