Hem

666 the Number of the Beast Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 13, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: ahlberg_therese
Denna text är importerad från /old/psi/666.html
är Symbol

Enligt Uppenbarelseboken i Bibeln är talet för Odjuret 666 - i tidiga versioner 616

Alias: 616, 666, 666 the number of the beast, 666 är en felräkning 616 är rätta numret, det stora odjuret 666, number of the beast och vilddjuret 666

normal

Från en viss GEORG...

Let him who hath understanding reckon the number of the Beast, for it is a human number, and its number is Six hundred and Sixty Six.

I det gamla Grekland så kunde man istället för siffror använda sig av bokstäver. Varje bokstav eller bokstavskombination motsvarade ett nummer. ""[Det kallas numerologi.] Man kunde alltså räkna fram ett tal genom bokstäverna i t ex ett namn. Odjurets nummer har alltså räknats fram ur dess namn. Odjuret antas ha varit kejsar Nero (han som brände ned Rom), men senare har folk på div. olika sätt kommit fram till att Hitler, Stalin, Thatcher mfl har Odjurets nummer i sina namn. För något år sedan så utpekades t o m påven som Odjuret...

Enligt britten Nicholas Humphrey så räknade Johannes fel, såtillvida att 666 inte är Odjurets nummer. Humphrey anser att Johannes' föreställning om odjurets tal härstammar från Platons verk Staten. Detta verk innehåller ett mycket komplicerat citat av Sokrates angående den mänskliga skapelsens tal. De flesta matematikerna lär vara eniga om att Sokrates menar 6x6x6, dvs 6 upphöjt till 3. Odjurets tal skulle således vara 216 och inte 666. En anledning till detta tros vara att Sokrates inte visste hur han skulle utrycka tredjepotens, och därför utryckt sig på ett förvillande sätt. Staten kom till ca 400 år före uppenbarelserna, och Humphrey menar att Johannes med all sannolikhet skulle ha läst verket och missförstått utrycket 6x6x6.

normal

Odjurets tal i tidiga bibelversioner var faktiskt 616, och inte 666.
När gnostikerna fann det gyllene snittet överallt i det onda universat blev detta ett säkert spår av den djävul som skapat världen och antog då det gyllene snittets tal som odjurets tal. Gnostikerna räknade dock aningen fel och fick det gyllene snittet till 0.616(är 0.618)
Odjurets tal idag är dock känt som 666.

normal

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan: och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal: ty det är en människas tal; och talet är Sexhundra Sextiosex. -- Uppenbarelsebokena 13:16

normal

Francis Bacon hade en teori att om man skulle räkna längst bak i bibeln och fram 666 kapitel så skulle man komma till psalm 46 om man räknar framåt 46 ord så kommer ordet orm om man räknar från slutet 46 gånger så kommer man till ordet spjut. Det betyder då att satan skulle vara en orm med ett spjut. Det är ju en rolig tanke och det ligger kanske någonting i det. Man vet aldrig.

normal

Talet 666 eller 6x6x6 är den svarta solens tal och bär
nyckeln till formeln Shemhamforash och talet 72 som
representerar Guds hemliga namn och de 72 demonerna i den
goetiska magin.