Hem

Satanismen i Sverige

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677528, v2 - Status: normal.
Behandlar Svarta orden, The Order of the Nine Angles, Tempel of Set, Satanic Reds, Svenska satanistkyrkan, Church of Satan och Satanism
sidantal 60
Av Fredrik Gregorius
Publicerad av Sitra Ahra
språk Svenska

En enkel introduktion till satanismen idag med fokus på Sverige.

Alias: satanismen i sverige

normal

Satanismen är en av de mest kontroversiella nya religiösa rörelser som existerar idag. Från att främst existerat som en litterär och teologisk konstruktion har det under senare hälften av 1900-talet uppstått en rörelse av människor som själva definierar sig som satanister även i Sverige. Kunskapen om denna rörelse är dock oftast liten. Det finns endast ett fåtal seriösa studier av fenomenet och det mesta som skrivits har varit av en överdriven och sensationell karaktär.

Föreställningar om globala satanistiska kriminella nätverk har många gånger lett till att seriösa studier varit svåra att genomföra då diskussionerna lätt stannat vid kritik av dessa uppfattningar. Bortom massmediala och konspiratoriska fantasier existerar det dock en satanistisk rörelse som sällan har så mycket med dessa bilder att göra. Följande skrift är ett försök att ge en enkel introduktion till satanismen idag med fokus på Sverige och med det försöka ge en mer nedtonad bild av vad satanismen är.

Fredrik Gregorius, doktorand vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, forskar om nya religiösa rörelser med en fokusering på ockultism och nyhedendom och har under en längre tid följt den svenska satanismens utveckling samt publicerat ett antal artiklar och hållit föredrag om ämnet i ett flertal olika sammanhang.

(Texten använd med förlagets tillstånd.)