Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Sitra Ahra Bokförlag

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 619784, v2 - Status: normal.
är Bokförlag

Ger ut nyutgåvor av äldre ockult litteratur.

Alias: sitra ahra

Detta är uppslagsordet för Sitra Ahra. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Bokförlag.

normal

Sitra Ahra är ett förlag och ett nätbaserat antikvariat vars mål är att underlätta studiet av vissa religiösa, mystika och ockulta traditioner genom att göra specialiserad litteratur tillgänglig för samlare såväl som för andra intresserade. Intresserar oss för litteratur relaterad till områden som som västerländsk esoterik, ockultism och nyhedendom.

Främst bedriver vi en förlagsverksamhet inriktad på att ge ut nyutgåvor av äldre ockult litteratur och specialiserar oss särskilt på översättningar från franska och tyska.

Utöver detta innefattar vår verksamhet även en begränsad försäljning av rariteter, antikvariskt material och skrifter som inte längre finns i tryck eller vars tillgänglighet av någon annan anledning är begränsad.

http://www.sitraahra.se