Hem

Berkana Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162727, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk b-runa

Alias: b, beorc, biarcãn, bjarka, björkrunan och b-runa

normal

b-runan är en av de få runor som inte ändrat utseende under runreformen då 24 runor blir till 16. Runan består av en huvudstav och fyra vinklade bistavar, vars spets pekar utåt och är fästade i huvudstavens översta, mellersta och nedersta del. Bistavarna kan vara böjda och består då av två halvcirklar. Runan hade ett ljudvärde i de urnordiska runorna som lät b, medan i de vikingatida runorna även kunde låta som b, p, mb.

b-runans namn är berkana som betyder björk, björkris.

Runan kan även heta biarkan eller biarcãn.

Wulfilas gotiska bokstavsnamn bercna.

I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa beore.

Enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism så uttalas denna runa Bjarka.
b-runan tillhör Tyrs ätt.

normal

Bjarka, eller björkrunan, står för hemmet och de kvinnliga krafterna; att värna om sitt hem och om omvårdnad av andra och av miljön.