Hem

IhwaR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474771, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk ï-runa

Alias: e, eoh, ï, idegransrunan, ih och wolfangel

normal

ï-runan heter IhwaR, vilket betyder idegran.

UTSEENDE:
Ï-runan består av en huvudstav samt två bistavar som utgår från huvudstavens översta och nedersta del. Den översta bistavarna är placerad till höger om huvudstaven och pekar uppåt.

Denna runans ljudvärde är mycket omdiskuterat eftersom den är mycket sällsynt i inskrifter med språklig innebörd. Runan translitteras ï (och ibland även ë), men dess ljudvärde är som sagt mycket omstritt.

ï-runan försvann under runreformen runt 550-700 e.Kr och finns följdaktligen inte i vikingatidens- och medeltidens runor.
Men under nazismen kom denna runa att missbrukas av nazisterna. Dom kallade denna runa för Wolfangel eller Werwölfe som skulle betyda vargfälla eller vargulvar.

ï-runans namn är ihwaR som betyder ”idegran”.
Runan kan även heta ihwaz.
Ï-runan finns inte i Wulfilas gotiska.
I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa eoh eller ih.

normal

Eoh som spådomsruna

Denna runa är växtrikets runa. Den står för tålighet. Hur dystert det än ser ut, skall du ändå resa dig upp, damma av dig och börja om igen. Bakslaget kan genom månen och Eoh styrka kunna vändas till en fördel. Du ska inte ta ögat från målet och ha realistiska ambitioner.
Eoh ska gå genom alla världar och i Eoh möts världarna.
Denna runa säger även att det tar tid att växa, precis som det tar tid för växterna. Ha tålamod!

Baksidan av denna runa talar om att man stannar upp helt, en störning i förhållanderna till växterna och deras egenskaper och förmågor.

Den tillhör Hagas ätt.