Hem

AlgiR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474777, v2 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk R-runa

Alias: algir, algiz och eolh

normal

R-runans namn är AlgiR, vilket betyder älg.

UTSEENDE:
R-runan består av en huvudstav och två symmetriska bistavar som utgår på var sin sida från huvudstavens mitt (eller högre upp) och pekar uppåt. Bistavarna kan vara böjda till formen.

Runans ljudvärde är R, dvs ett palatalt r-ljud som uttaladdes med tungan mot gommen och fick då stora likheter med ett tonande s-ljud, därför translitteras denna runa även z. (Det bör påpekas att det tonande s-ljudet anses uttalsmässigt stå på ett äldre utvecklingsstadium än det palatala r-ljudet.) R-runan används nästan uteslutande som slutbokstav i ord.

normal

Algiz i spådom

Har som utseendet antyder med älgen att göra eller med kraftdjuren. Och därmed även det skydd och kraft dom ger.
Den har med moder jord att göra och harmoni.