Hem

Astralväsen Ickefysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152999, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/astral/vaesen.html
är Trobart , Upplevbart och Ickefysisk livsform

Varelser som lever på det astrala planet.

Alias: astralväsen, skadliga andar och skadliga andeväsen

normal

Astrala väsen är ickemateriella väsen som bor på det astrala planet.
De kan visa sig för andligt aktiva personer.
De vanligaste är elementvarelserna.
Vatten = Undin
Eld = Salamander
Luft = Sylfer
Jord = Gnomer

Desa varelser kan variera beroende på världsupfattning.
Det finns även andra varelser, både goda och onda.

normal

Tjänare
Tjänare är magiska varelser skapade av en magiker för att utföra en uppgift. Uppgiften kan bestå i att försvara ett område, hjälpa magikern finna en sak, (t.ex. bok-hittar- tjänare är populära), eller till och med attackera en fiende. De är extremt mångsidiga.

En tjänare har vanligtvis ett eget sigill, en fetisch eller någon liknande materiell koppling som kan användas för att åkalla, förvara, och/eller påverka den. När en tjänare skapas laddar magikern den (vanligtvis i ett tillstånd av gnosis) och allmänt tror på den. Det är den här tron som skapar varelsen.

De olika typer av tjänare som finns är Egregores (stora tjänare som används under en obegränsad tid, oftast av en grupp magiker), och Oberoende Tankeform (som oftast är aktiva under en bestämd tidsperiod och därefter återupptas av deras skapare). Men definitionen på dessa termer kan variera och även andra termer kan ibland användas för att beskriva samma sak.

Hur man skapar tjänare
Förberedelser: Ta på dig avslappnande kläder i din favoritfärg och sätt dig på din favoritplats
ta fram en bild eller en modell som liknar tjänaren du har tänkt dig. Försök göra det här på
kvällen då är det lättast att använda magi.

Ställ bilden/modellen framför dig och visualisera hur den förvandlas till en ande och
fyll den med ljus fullt av kärlek och kunskap om rätt sak, och om den är till för att
Hjälpa/beskydda någon annan så sänder du den till honom/henne med en tanke.

För att kalla på tjänaren ställ bilden/modellen framför dig och kalla på den med namnet du gav den när du skapade den, sedan kan du be den om saker eller ge den extra kunskap osv.

normal

De finns i ett flertal dimensioner (vår fysiska verklighet är en dimension). Astralväsen skapas genom manifestationer vilket innebär att vi människor kan skapa dem genom våra tankar och handlingar.Det är anledningen till att människan skall bli en medveten varelse och lära känna sina omedvetna sida, självkännedom. Om vi låter negativa tankar och erfarenheter leva fritt kan det skapa astralväsen.

En del människor som känner rädsla eller känslan av att de inte är ensamma i rummet, det går obehagliga rysningar genom kroppen. Kan vara utsatta för projeceringar som kommer från astralväsen som skapats från dem själva. De kan även ha kontakt och känna av andras astralväsen eller astralväsen som inte kommer från mänskliga dimensioner.

Andra astralväsen kommer från andra livsformer och dimensioner som inte finns på jorden. Alla människor som någon gång levt på jorden skapar astralväsen som kan leva kvar efter deras död, positiva eller negativa. Astralväsen är både och.

Oftast talar man om astralväsen när det handlar om en medvetenhet som lever i en annan dimension än människan.

normal

Inte alla varelserastralplanet är själar som väntar på att gå till högre plan eller återfödas. Där finns också väsenden som aldrig funnits i en mänsklig kropp. Det är Astralplanets sanna invånare. Bland dem återfinner vi demoner, naturgudar, faires, sylpher, salamandrar, gnomer, mermaids, sirener, dryader, najader, samt alla mytologiska gestalter ur mänsklighetens historia. Kunskap om dessa varelser gör att magikern kan kontrollera dem med viljans kraft och få dem att utföra hans önskemål. Eftersom Den Astrala Världen är plastisk till sin natur och det kärl i vilken den materiella världen formas, kan magikern resa till detta plan och där arrangera en händelse han vill skall inträffa i den materiella världen.

Andra varelser som återfinns på astralplanet är resultat av tankeprojektioner skapade av människor på det materiella planet. Ett familjespöke är ett exempel på en sådan tankeprojektion. Detta spöke har givits kraft och substans av samma familj under generationer. På samma sätt skapar en moders böner till ett barns skyddsängel en kraftfull tankeprojektion i form av en skyddsande. Tankeprojektioner av hat och kärlek kan ge upphov till astrala väsen som sedan fortsätter att existera genom att livnära sig på liknande tankar och känslor hos andra människor. En Lucid Dream (en dröm där man är medveten om att man drömmer) är ofta en nyckel till astralplanet. En vanlig dröm bör mer betraktas som olja på ytan av astralsubstansen. Man rör sig under drömmen i själva oljeskiktet (vilket utgör den primära drömsubstansen) men kan inifrån denna substansvärld stundom blicka in i astralvärlden, och ibland också finna en öppning in till denna värld.