Hem

Kosmisk tvilling Astralväsen, Guide

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 684235, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
är en sorts Astralväsen och Guide

Kosmisk tvilling. En icke-inkarnerad medvetenhet som fungerar som din hjälpare. Ni är till för att ge varandra ömsesidig hjälp.

Alias: kosmisk tvilling och tvillingresenär

normal

Medresenär i kosmos

Den kosmiska tvillingen kan höra av sig till dig när du känner oro och förvirring om hur du skall komma vidare i ditt liv eller finna den rätta balansen. Han/hon kan ge sig tillkänna på olika sätt, t.ex. i en dialog med pendel, i en inre dialog, eller med inre bildspel.
Ni är till för att ge varandra ömsesidig hjälp.

Här nedan följer en beskrivning av hur jag upplevt kontakten med min kosmiska tvilling:

Jag fann min kosmiska tvilling genom pendling, eller kanske hon fann mig.
Det började med att jag försökte testa pendeln genom att ställa frågor som kunde ge ja eller nej-svar. Efter ett tag verkade det som om pendeln började agera helt självständigt, trots att det var jag som höll i den. Vad ville den säga?

Jag skrev upp alfabetet i cirkel och lät pendeln stava fram svaren. Efter mycket möda började en dialog mellan pendeln och mig själv – eller snarare pendelföraren och mig själv. Hon presenterade sig som min ”tvillingresenär” och var hemma i ett harmoniskt kosmiskt system, fick jag veta.

Vad ville hon ha av mig? undrade jag. Goda tankar, var svaret.

Under flera dagar förde vi en dialog kring detta kosmiska system, vad hon ville mig och vart det hela kunde leda. Bl.a. gillade hon inte bilar, som var ”fula ufon”, enligt henne. I hennes system existerade ingenting sådant. Endast rymdfarkoster, skepp och fötter.

Hon påminde mig också om att min egen kosmiska hemvist var detta harmoniska system, att jag var en utbildad ”resenär” och att jag hade lärt mig att ” för att födas.”

Så småningom avtog pendlandet och ersattes av inre bilder och visioner. Jag fick se det vackra kosmiska systemet, besöka dess olika planeter, informerades i hur det är uppbyggt, och jag fick följa dess ”resenärer”, som i filmer. Jag fick också veta hur dessa resenärer utbildades.
Det var en vacker och poetisk upplevelse, som varade i någon vecka. Så småningom har jag försökt skildra upplevelsen i en bok ”Veo ad gax från yttre rymden” som jag gav ut på hösten 2004. Den är försedd med ”inre foton”, alltså teckningar eller målningar, som skildrar upplevelsen.