Hem

Kosmiskt alter ego Astralväsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 684234, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
är en sorts Astralväsen
kan vara en del av Fantasi

Ett kosmiskt alter ego kan t.ex. upplevas som att det är du själv, men utanför tid och rum, eller i en helt annan dimension av tid och rum.

Alias: kosmiskt alter ego

normal

Andra "jag" i kosmos

Sök dina kosmiska alter egon - de kan ge färg och liv åt tillvaron!

Jag har två kosmiska alter egon som jag känner igen. Jag skulle tro att det kan finnas ännu fler.
Den ena är Tride, som jag använder som mitt alias här på paranormal.se. Den andra är Veo, som har visat mig sin upplevelse av rymden.

Uttrycket kosmiskt alter ego kom till mig när jag funderade över vad dessa Tride och Veo egentligen kunde vara för slags gestalter. Det kändes naturligt och som ett allmängiltigt uttryck, som borde finnas någonstans bland dem som intresserar sig för ufo, tidigare liv, astralresor, ut-ur-kroppen, mm. Kanske är det också så. Men jag har ännu inte stött på det någonstans. Det kanske dyker upp i något sammanhang!

Båda mina alter egon är med mig hela tiden, också när jag inte tänker på det.
De är självständiga personligheter med sitt eget tankeliv, sitt eget känsloliv och sina egna öden.

Tride vandrar genom skogarna för att söka ett folk som sedan länge är bortglömt och finner ett annat folk vars existens hon inte hade en aning om.
Veo färdas i sina rymdskepp i den yttre/inre rymden.
Kanske kan de också kallas fantasiskapelser.

Ett kosmiskt alter ego tar egna initiativ och lever sitt liv som i en parallell värld. Du kan själv gå in i den parallella världen, möta ditt alter ego och följa hans/hennes tillvaro. Du kan smälta samman med gestalten och samtidigt iaktta vad den har för sig.
Den kan vara nära dig, inombords, och samtidigt på ett mycket långt avstånd.

Mina alter egon har en visdom som jag själv känner att jag kan ha glömt bort eller har svårt att alltid tillämpa. Dessutom har de en frihet, som min vanliga vardagstillvaro inte alltid erbjuder och som jag alltid eftersträvar. Därför erbjuder de också en del tuffa utmaningar.