Hem

Belzebub Demon, Ängel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422258, v4 - Status: normal.
är Demon och Ängel

Belzebub är den äldste nedstörtade ängeln från himlen.

Alias: bael

normal

BEELZEBUB aka BAALZEBUB, ENLIL, BEL also known as the Goetic Demon BAEL
Zodiac Position: 0-4 Degrees of Aries *(1-10 Aries)
March 21st-25th *(March 21-30)
Tarot Card: 2 of Rods (Azazel told me Ace of Rods)
Candle color: Black
Plant: Fern
Planet: Mars *(Sun)(Azazel told me the Sun)
Metal: Iron *(Gold)
Element of Fire
Rank: KING
Bael is a Day Demon and rules over 66 legions of spirits.
Baal means Lord. Baal the Prince. Beelzebub was God of Zebulon and God of the Philistine city of Ekron. Second in command to Satan and One of his oldest friends. The ancient Philistines worshiped him under the name Baalzebub. Beelzebub is lord over all that flies. He controlled the airways when the Nephilim came to Earth. He has a raspy voice. He is very high ranking, important and close to Satan. Beelzebub was Prince of the Seraphim. Beelzebub is the Patron of all of the Orient (Far East), Martial Arts and Asian Culture.

High Priestess Persephone relates her experience with Beelzebub:
Beelzebuth is very tall I would say about 8 foot. He is well built and has the most amazing energy and eyes you have ever seen. They change color depending on his energy at the time. He was and is always very kind and gentle with me and comes to me quite frequently. I have seen him be as kind and gentle as anyone could imagine to the most vicious when enraged. He has auburn hair.

normal

Belzebub är en demon och en mycket mäktig sådan, (är också känd som Bael i till exempel Goetia) Belzebub var en av dom många demonerna som följde Lucifers revolt mot gud som sedan förpassades ner i helvetet. Belzebub ikallas ofta fluggornas kung men det ska enligt några vara en fel ööversättning av ett ord. och ska egentligen betyda härskare. Hans riktiga namn sägs vara bael-ze-bub den äldste nedstörtade ängeln från himlen.

Ett översättningsfel har gjort att Bael-ze-bub har kallats för Flugornas herre, den korrekta översättningen är - Herrarnas Herre.


normal

Från Goetia.

Den egenskap man kan dra nytta av är att han har kraft att göra dig osynlig. Han kan framträda som en man, katt eller en padda. I vissa fall som alla tre samtidigt.