Hem

Dorje Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 184820, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Symbol

En form av Indras, den indiske Jupiters, åskvigg, som symboliserar herraväldet över den sangsariska (världsliga) tillvaron

Alias: diamantspira, dorge, dorje, varja och åskvigg

normal
Dorje-bild
En bild på symbolen Dorje.

Åskvigg benämns dorje i Tibet och vajra i Indien och är ett symbolistiskt och rituellt föremål som används inom den tantriska buddhismen för att sönderdela okunnigheten och befria insikten.

Spiran var ursprungligen den vediske himmelsguden Indras vapen som han klöv molnen med för att frigöra deras vatten.

Dorje - den lamaistiska spiran, också benämnd diamantspira är en symbol för jämvikten, orubbligheten och den allsmäktiga kraften - dvs. den högsta makten och rättvisan.
Den kan också vara en symbol för den översinnliga sanningen och upplysningen.
Dorjen sägs också ha förmågan att kuva onda lidelser och begär. Den är oförstörbar och kan förgöra det till synes oförstörbara.
Dorjen används i de flesta lamaistiska ritualer.
Varje universum vilar (liksom vårt eget) på en varp och väv av blå luft, dvs. eter, syboliserad av korslagda dorjes. På denna vilar det yttersta havets kropp av vatten.

En lamaistisk dorje i korsform med fyra huvuden symboliserar balans, oföränderlighet och allmakt.