Hem

Dharmakaya

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 640352, v2 - Status: normal.

Den allvetande visdomen och de fullt upplysta varelsernas sinnens tomhet

Alias: darma-kaja, darmakaja, darmakaya, dharmakaja, dharma-kaya och dharmakaya

normal

Dharmakaya uppnås genom utövande av Dharma - andliga läror; särskilt de som kommer från fullt upplysta varelser (den andra av de Tre Tillflyktsjuvelerna).

Dharmas beskyddare är i sin tur de som beskyddar samtliga som utövar buddhismen.

normal

Dharmakaya är Buddhaskapets kärna, totaliteten av de lagar som styr livet och erkännandet av Dharmakaya är lika med upplysningen, buddhismens mål.

Dharmakaya omvittnar att världsalltet pulserar av liv, intellektuell aspekt och etisk ordning.

Världsalltet är till sin kärna ett och ingenstans är kaotiskt eller dualistiskt. Den aspekt av tillvaron som gör världen begriplig, som visar sig själv i orsaker och verkningar är Dharmakaya. Tendensen visar sig allra klarast i människans förnuftiga vilja och moraliska strävan. Det är det avpersonifierade, inspirerande mönstret för varje fulländat förnuftigt sinne.

Utan Dharmakaya skulle det inte finnas något av det som konstituerar personligheten, inget förnuft, ingen vetenskap, inga moraliska strävanden, inga ideal, ingen mening och inget syfte med människans liv.

Dharmakaya är normen för all tillvaro, mönstret för all sanning, måttet på rättfärdighet och den goda lagen.