Hem

Transcendental Meditation Meditation, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 368, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/tm.html
är en sorts Meditation , Praktiserbart , Upplevbart och Lära

Den uppseendeväckande så kallade Maharishi-effekten hör till det som blir föremål för Randis kritiska granskning.

Alias: tm-meditation

normal

Den uppseendeväckande så kallade Maharishi-effekten hör till det som blir föremål för Randis kritiska granskning. TM-rörelsen gör gällande att när en procent eller mer av befolkningen i ett område mediterar, så påverkar detta hela samhället positivt. TM-rörelsen åberopar flera forskningsresultat.

I ett TV-program sa en professor och TM-meditatör att i städer där en procent av invånarna mediterar, hade det konstaterats en nedgång i kriminaliteten med 8,8 procent, medan den ökade med i genomsnitt 7,7 procent i städer som användes som jämförelse. Randi hävdar att det finns andra förklaringar till detta än Maharishi-effekten.

En av de städer som i undersökningen visade en nedgång i kriminaliteten var Santa Barbara i Kalifornien, meddelar Randi. Där pågick samtidigt en kampanj från polisens sida mot narkotika - vilket ledde till en minskning med 50 procent av stölder och bedrägerier, en brottslighet som är typisk för narkomaner, vilka ju behöver mycket pengar för att kunna skaffa sig narkotika.

Davis var ett annat samhälle som i undersökningen visade en nedgång i kriminaliteten. Där arresterade polisen en person som ensam gjort trettio inbrott i månaden. Samtidigt hade man en kampanj mot cykelstölder. Detta ledde till en nedgång i kriminaliteten, och att en av hundra invånare i Davis mediterade hade inget med den saken att göra, menar Randi.

I Derbyshire i England sjönk kriminaliteten och olyckorna 1975, sägs det från TM-håll. Men enligt officiella rapporter skedde fler olyckor i Derbyshire 1975 än året innan. Kriminaliteten var visserligen lägre än 1974, men högre än 1973!

I Fairfield i Iowa håller Maharishi International University, MIU, till. 13 procent av befolkningen i Fairfield mediterar. Där borde alltså TMs goda inflytande vara särskilt påtagligt. En dr Rabinoff hävdade under ett föredrag att kriminaliteten i området gått så starkt tillbaka att sheriffen varit tvungen att låta flera av sina poliser arbeta halvtid; arbetslöshet existerade inte; i Jefferson County, där Farifield ligger, hade man ovanligt stora skördar; trafikolyckorna i delstaten Iowa var färre än någon annanstans i USA. Randi kollade dessa påståenden genom några brev och telefonsamtal. Polisen i Fairfield upplyste att kriminaliteten i staden inte var på väg ned. Jordbruksdepartementet meddelade att skördarna i Jefferson County varierade i takt med skördarna i lowa generellt. Arbetsförmedlingen informerade att arbetslösheten i lowa ändrades i takt med arbetslösheten i USA. National Safety Council upplyste att lowa och staden Fairfield inte hade färre trafikolyckor än andra delar av USA.

För några år sedan lanserade Maharishi en (dyr) kurs i sidhi-meditation. Det skulle vara något ännu bättre och mer effektivt än den vanliga TM-meditationen och kunna leda till förmåga att levitera, dvs att trots tyngdlagen sväva i luften, bli osynlig och gå genom solida väggar.

Maharishi upgav i ett TV-program att tusentals meditatörer hade lärt sig att flyga. Rörelsen visade också fotografier av flygande meditatörer, dock inget av Maharishi sj älv . (Flygningen har sedan blivit besvärande för TM - rörelsen. Avhoppare har berättat att meditatörer bara sitter och hoppar - och försöker hålla sig svävande i luften så länge som möjligt - det är det som är flygningen. SM)

Randi betecknar Maharishi som en svindlare.

Men många har haft nytta och glädje av mantrameditation enligt TM. Randis beskrivning av Maharishi, TM-metoden och TM-rörelsen är ensidig.


normal

I Dagens Nyheter 4/11 1990 uttalade sig en företrädare för Transcendental Meditation (TM), dr David Orme-Johnson, om meditationens kraft. Om många människor mediterar enligt TM-Sidhitekniken sägs detta påverka det så kallade enhetliga kraftfältet och därmed kunna förändra händelseförloppet i världen.

Det behövdes 1500 Sidhiutövare för att stämma USA positivare till Sovjet, och 1700 får samma verkan på Sovjet hävdade Orme-Johnson. Han ville också, enligt DN tillskriva TM en hel del av förtjänsten för att Berlinmuren revs och Östeuropa befriades.

Månaden dessförinnan, i oktober 1990, hade 4000 meditatörer i Iowa, USA, ägnat en vecka åt att sprida fredsbefrämjande energi för att påverka utvecklingen vid Persiska viken (DN 22/10 1990). Orme-Johnson besökte Sverige i samband med att drygt 5000 personer TM-mediterade i Globen i Stockholm, bl a i syfte att påverka förloppet i Persiska viken.

De torde knappast kunna vara nöjda med resultatet.


normal

I tio år försökte Maharishianhängare att med TM-meditation påverka USA:s huvudstad Washington, så att kriminaliteten där skulle minska. Men nu har de gett upp. Maharishi Mahesh Yogi har från Amsterdam förklarat att alla borde överge det träsk som Washington är och bege sig till en plats med renare atmosfär.