Hem

Ekagrata Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690789, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Koncentrationen på en punkt.

Alias: ekagrata

normal

Yogans "lemmar".

Återhållsamhet- Yama
Disciplin- Niyama
Ställningar- Asana
Andning- Pranayama
Sinnesfrid- Pratyahara
Koncentration- Dharana
Meditation- Dhyana
Högsta koncentrationen- Samadhi

Källa Mircea Eliade: Yoga; Immortality and freedom.