Hem

Kundaliniyoga Yoga

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 19877, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: cosmos
är en sorts Yoga

En sorts yoga som syftar till att väcka upp den slumrande kundalinikraften.

Alias: kundaliniyoga

normal

Kundaliniyoga - en österländsk hemlighet, nu tillgänglig för västerlänningar

När kundalinikraften stiger upp genom ryggraden, går människans medvetande från mörker till ljus - en betydelsefull men plågsam och ibland farlig process. Så förkunnas inom hinduismen.

Ur texten

Upplevelsen leder till att egot makts bryts. Men fastän det individuella medvetandet, jiva, kommer att sammansmälta med det Absoluta och sällheten infinna sig, sker detta inte omedelbart. Långvariga svårigheter följer. Man kan tro att man blir galen eller skall . Detta beror på att kundaliniprocessen förstör det gamla medvetandet, som byggts upp av okunnighet, och sakta bygger upp ett nytt medvetande på grundval av sann kunskap. ... Det gamla bräns bort, och det medför ångest, gråt och oro.

Kommentar: Artickeln bygger bland annat på boken Third Eye and Kundalini av B S Goel.


normal

Kundaliniyoga är den form av yoga som går ut på att uppväcka kundalinikraften, som antas finnas i mooladhara chakra nära bäckenbotten invid ryggslutet och få denna att stiga upp genom ryggraden i den psykiska kroppen för att slutligen nå sahasrara chakra på toppen av huvudet. Det primära målet för kundalini yoga är att uppväcka kundalinikraften, så att den aktiveras och påbörjar denna resa. Det finns många olika meditationer och andra metoder som kan åstadkomma detta resultat. Detta är emellertid inte vad man i första hand ägnar sig åt inom kundaliniyoga. I stället handlar det om att förbereda sig för ett kundaliniuppvaknande.

Förberedelserna är oerhört viktiga därför att ett kundaliniuppvaknande är en mycket genomgripande upplevelse som går på djupet av den egna personligheten. Kundaliniuppvaknandet har beskrivits på olika sätt beroende på vilken del av processen man betraktat. Ett sätt är att säga att de normalt inaktiva delarna av hjärnan aktiveras och börjar fungera. En annan beskrivning är att strukturen hos kroppen ändras ända från de enskilda cellernas nivå. Ytterligare en beskrivning är att medvetandet utvidgas på ett sådant sätt att gränserna mellan det medvetna och det undermedvetna och i nästa steg det omedvetna rivs ner. Det innebär att sådana upplevelser som vi tidigare förträngt därför att vi inte klarat av att hantera dem på ett medvetet plan kommer upp till medvetandets yta. Detta är detsamma som sker när en människa drabbas av en psykos. En yogi som arbetar med att väcka sin kundalini kan alltså ha samma typ av skrämmande upplevelser som en psykiskt sjuk person. Dessa upplevelser är ytterst personliga. Det kan röra sig om extremt kraftiga sinnesrörelser (sorg, ilska, skam osv) eller andra skrämmande upplevelser. Skillnaden är bara den att yogin är medveten om vad som sker och förberedd för att hantera dessa upplevelser med bibehållet lugn.

Styrkan hos kundaliniprocessen är ägnad att understryka behovet av förberedelser. Man bör alltså inte syssla med meditationer som syftar till att väcka kundalini om man inte är väl förberedd. Hur omfattande och långvariga förberedelser som krävs är ytterst individuellt, men förberedelserna antas traditionellt ta ungefär tio år då man i princip lever helt isolerad från den yttre världen och praktiserar yoga på heltid.

En central del av förberedelserna består i att odla en attityd av oengagerat vittne i förhållande till sina egna inre och yttre upplevelser. Detta är nödvändigt för att man skall kunna hantera de kraftiga upplevelser som kundaliniprocessen utlöser. Detta är en del av det dagliga livet, men också syftet med vissa former av meditation. Den fysiska kroppen renas genom nässköljning, tarmsköljning och andra former av hatha yoga. Asanas eller fysisk yoga används för att frigöra blockeringar i den fysiska kroppen och förbereda den för långvarig stillhet i meditation. Speciella meditationer används för att rensa de nadis och chakras där prana och kundalini distribueras från blockeringar och på så vis göra processen så smärtfri som möjligt.

Själv uppväckandet eller aktiveringen av kundalini behöver inte vara särskilt svårt eller tidskrävande. Det torde oftast ske genom en initiation som en guru ger en person som är mogen för detta. Kundaliniuppvaknandet brukar dock inte beskrivas som någon kundaliniresning. Det torde i regel inte innebär att kundalini på en gång stiger hela vägen till sahasrara chakra. Vad som sker torde normalt vara att kundalini aktiveras i det chakra där kundalin finns, vilket inte behöver vara mooladhara chakra. Detta är dock bara början på kundalinis långa resa. Yogin fortsätter att praktisera yoga och särskilt olika meditationsformer för att harmoniera energin, rensa chakras och nadis och få kundalini att stiga i steg efter steg från chakra till chakra. Upplevelserna av kundalinis utrensning och aktivering av de olika chakra lär kunna variera avsevärt.