Hem

Från mörker till ljus Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 5083, v3 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Andlig utveckling (Från det mörka till det ljusa, att välja kärlek och förlåtelse i stället för rädsla och skuld. Bra!)
Av Gerald G. Jampolsky

I denna bok berättar Gerald Jampolsky om sin egen väg från djup depression, skuldkänslor och alkoholism till ett liv fyllt av ett inre ljus i sinne och själ.

Alias: från mörker till ljus